Contact

mr. T. Groot (Thom)
Advocaat

T: +31 20 346 99 80
M: +31 6 24 42 75 01

 

Thom Groot

Advocaat

Thom adviseert en procedeert over bestuursrechtelijke aspecten van gebieds- en projectontwikkeling, transacties en vastgoedbeheer.

Aandachtsgebieden

Thom is gespecialiseerd in het ruimtelijk en Europees bestuursrecht. Hij adviseert en procedeert over bestuursrechtelijke aspecten bij gebieds- en projectontwikkelingen, transformaties en vastgoedbeheer, zoals vergunningen en bestemmings- en omgevingsplannen. Thom staat onder meer de volgende cliënten bij: projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren en –beleggers, woningcorporaties, retail-, bouw- en agrarische bedrijven, horecazaken, voetbalclubs, musea, scholen, universiteiten en overheidsinstanties zoals gemeenten.

Registraties

Thom heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

  • Omgevingsrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied.

Bijzonderheden

Thom is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij zijn Bachelor Rechtsgeleerdheid (cum laude) heeft behaald en daarna zijn Master Publiekrecht. Daarnaast heeft hij zijn Bachelor Politicologie, met specialisatie Internationale Betrekkingen, behaald.

Voorheen is Thom werkzaam geweest bij de Raad van State, eerst als stagiair bij de Commissie Recht van de Europese Unie van het Bureau Secretaris, daarna als jurist bij de Directie bestuursrechtspraak (ruimtelijke ordeningszaken). Ook heeft hij werkzaamheden verricht bij STIJL Advocaten, als student-stagiair en juridisch medewerker.

Thom heeft tussen september 2017 en mei 2018 gedoceerd bij de Masterclass Bouwrecht van de Universiteit van Utrecht (thema bouwrechtspraak en bestuursrechtelijke rechter). Verder publiceert Thom geregeld in toonaangevende juridische tijdschriften zoals het Tijdschrift voor Bouwrecht, Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB) en Jurisprudentie Bestuursrecht Plus. Zijn publicaties gaan onder meer over vertrouwen in de overheid, belanghebbendheid in het omgevingsrecht, concurrentiebelangen, duurzaamheid (zonneparken en circulariteit), Europese Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening, Ten slotte schrijft Thom met regelmaat persberichten voor het Vastgoedjournaal.

Talen

Nederlands, Engels, Duits.