Referenties

“Informeel, open en hands-on”

“Onze samenwerking met STIJL Advocaten dateert uit 2008, maar wij kenden Truke al van toen zij als jonge advocaat meewerkte aan de eerste overeenkomsten voor het Spoorzone Delft-project, de overeenkomsten met het Rijk en met ProRail in 2005. In 2008 waren we in Delft op het punt gekomen dat we de risico’s beter wilden verdelen.

Een collega adviseerde mij om STIJL in te schakelen. Men had een goede indruk van de advocaten van STIJL. We hebben een aantal weken intensief samengewerkt om twee grote overeenkomsten aan te passen en dat heeft STIJL heel goed gedaan. De risico’s zijn toen gesplitst in een spoor- en een stadsdeel.

De mensen van STIJL zijn informeel, open en hands-on. Zij kunnen een stapje terugdoen en het totale plaatje schetsen: ‘denk wel hier- en daaraan; wat kan er gebeuren en wat doe je dan?’ “Een uitstekende samenwerking, met een heel goed resultaat.”

Els van der Riet

Jurist bij Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft B.V.

“Een bureau dat heel dicht bij je staat”

Eric Martens

Partner Local

“Wat ik als heel prettig ervaar aan STIJL Advocaten is de persoonlijke benadering. Ze zijn niet afstandelijk, maar heel dichtbij. Inhoudelijk snappen ze heel goed waar jij als partij mee bezig bent.

Wat wij doen is bijzonder: we werken met complexe puzzelstukjes en proberen op een gegeven moment alle puzzelstukjes in elkaar te laten vallen.

De advocaten van STIJL denken daar heel erg goed in mee, zij hebben het overzicht, komen met intelligente oplossingen en zijn op een gezonde manier eigenwijs.

Dat vind ik heel prettig. Ze zijn altijd bereikbaar, altijd snel. Kortom, een bureau dat heel dicht bij je staat.”

“STIJL begrijpt de dynamiek van ons vak”

“Exploitatie wordt binnen projectontwikkeling steeds belangrijker. Dat betekent: meer stakeholders en dus ook: meer overeenkomsten. Vroeger had je een koop, een verkoop en een samenwerking.

Tegenwoordig praat je al snel over 10 overeenkomsten, op uiteenlopende juridische terreinen: ondernemingsrechtelijk, bestuursrechtelijk of op facilitair gebied. Je kunt je niet veroorloven om daar geen kennis over in huis te hebben. Ik wil geen batterij aan mensen, maar één iemand die in staat is om op het brede juridische gebied iets te kunnen betekenen, met back-up op de achtergrond. STIJL voorziet daarin. STIJL begrijpt bovendien de dynamiek van ons vak. In een proces van een half jaar moeten we een groot aantal moeilijke beslissingen nemen.

STIJL helpt ons en biedt een pasklaar stappenplan. STIJL is heel breed in staat om juridische vragen te beantwoorden, heeft genoeg specialismen in huis om de diepte in te kunnen gaan en kan heel snel reageren. Daarom werken we al heel lang met STIJL, tot grote tevredenheid.”

Phlip Boswinkel

Partner Local

“Niet alleen het juridische perspectief, maar ook het projectperspectief”

Isidoor Hermans

Directeur Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft B.V.

“STIJL heeft ons onder meer geholpen door het contract ten behoeve van de gebiedsontwikkeling naar meer vraaggestuurd te brengen. Nadat de crisis was uitgebroken, heeft STIJL Spoorzone Delft in die zin begeleid in de transformatie van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd ontwikkelen.

Dat gebeurde: to the point, fit for use en onze gedachten werden door STIJL gescherpt. We ervaren de samenwerking als waardevol, transparant en open, waarbij STIJL altijd verschillende kanten van het verhaal belicht.

Niet alleen het juridische perspectief, maar ook het projectperspectief. Dat is van groot belang voor Spoorzone Delft.”

“Ik denk dat we elkaar heel goed kunnen aanvullen”

“STIJL Advocaten is een van de toonaangevende kantoren als het gaat om vastgoed en stedelijke ontwikkeling en Project Moore is dat op het gebied van IT-recht en privacy. Op het gebied van smart cities komen onze expertises samen. Een smart city is een stad die leefbaarder, duurzamer en aantrekkelijker wordt gemaakt door de inzet van slimme technologie, bijvoorbeeld door het beter stroomlijnen van verkeer aan de hand van data over bewegingspatronen. De drijvende kracht achter smart cities is data over mensen en objecten. Dat brengt vragen met zich mee over het verzamelen en gebruik van die data, zeker nu steeds meer apparaten met het internet verbonden zijn.

Wie verzamelen die data, wanneer mag dat, en voor welke doeleinden mogen deze data worden gebruikt? Onze cliënten willen inspelen op de kansen die smart cities bieden maar ook op deze vragen. Denk aan een gemeente die bij een aanbestedingsprocedure voor slimme lantarenpalen met verschillende sensoren, privacyaspecten wil meenemen.

Door het bundelen van expertise kunnen STIJL Advocaten en Project Moore cliënten op de best mogelijke manier adviseren. Voor mij is dit een veelbelovende samenwerking rondom een spannende ontwikkeling.

Jeroen Koëter

Partner/advocaat Project Moore

“Twee woorden: deskundig en informeel”

Ran Haase

Juridisch adviseur civiel recht, gemeente Eindhoven

“STIJL Advocaten heeft ons binnen Strijp-S goed geadviseerd over de oprichting van een warmtekoudecentrale; een complex verhaal met allerlei vennootschappelijke uitdagingen.

De laatste tijd is de samenwerking sterk gericht op innovatieve projecten in onze dynamische stad. Daarbij gaat STIJL Advocaten een stap verder dan bij de klassieke gebiedsontwikkeling en richt het zich echt op innovatie en de ‘stad van de toekomst’.

Voorbeeld is het ‘smart lighting grid’, een innovatief lichtproject waarbij de openbare verlichting in Eindhoven opgewaardeerd wordt tot een slim lichtgrid. Een ander voorbeeld is het slim verduurzamen van een aantal gemeentegebouwen in de gemeente Eindhoven, waarbij STIJL Advocaten ons juridisch ondersteunt. Nog een voorbeeld: het project Cure waarbij een innovatieve afvalverwerkingsinstallatie wordt gebouwd met daaraan gekoppeld een innovatieplatform.

De samenwerking met STIJL Advocaten zou ik willen omschrijven met twee woorden: deskundig en informeel. Deskundig in de ruimste zin van het woord: niet alleen juridisch, maar ook op het gebied van onderhandelingsvaardigheden en financieel inzicht; zij weten hoe de hazen lopen. Informeel: toegankelijk; we kunnen elkaar altijd bellen, zelfs in de weekenden….”

“Het zijn rechttoe-rechtaan mensen zonder poeha en dat past goed bij ons”

“Onze samenwerking met STIJL is begonnen in 2012 met een wijziging in een bestemmingsplan waar wij ons niet geheel in konden vinden en waarin we ook een stukje verruiming wilden hebben. Op dat moment deden we al een al een tijdje zaken met STIJL. Vervolgens zijn daar weer allerlei andere zaken uit voortgekomen en onlangs hebben we opnieuw een zaak voorgelegd aan STIJL, dus dat zegt al genoeg.

Denk daarbij aan zienswijzen tegen een bestemmingsplan of ondersteuning bij trajecten die gelopen moeten worden bij herontwikkeling of uitbreiding van een object. STIJL biedt een zeer brede kennis en ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening. Dat is prettig schakelen. Ze zitten goed in de materie en hebben verspreid over het land hun contacten die zij kunnen gebruiken bij procedures. Het zijn rechttoe-rechtaan mensen zonder poeha en dat past goed bij ons. En als iets niet kan, zeggen ze dat eerlijk.”

Judith van Eijk RMT

Assetmanager Retail NSI

“STIJL denkt met je mee, maar denkt ook een stap verder”

Arjan de Hek

Area Manager CAF

“Zelf heb ik STIJL goed leren kennen in 2012. We waren toen bezig met de aanbestedingsprocedure voor nieuwe treinen bij de Nederlandse Spoorwegen. Dat is een succesvol traject geweest: we hebben de opdracht verkregen. STIJL was vanaf het allereerste begin betrokken bij de tenderprocedure.

Daarbij lag de nadruk vooral op: zit de procedure goed in elkaar? Wat me opviel is dat STIJL met je meedenkt, maar ook een stap verder denkt. ‘Dit is zoals we het vandaag beoordelen, maar dit kunnen de consequenties voor de toekomst zijn.’ Na de prekwalificatiefase volgde de aanbieding en de rol van STIJL werd toen inhoudelijker: wat zijn de contractvoorwaarden, hoe ziet het contract eruit, juridisch en commercieel?

STIJL denkt uiteraard juridisch – welke clausules zijn er conform het wettelijk kader en vooral Europees kader? Maar STIJL denkt ook commercieel mee: ‘let hierop want hier zou je commercieel voordeel uit kunnen halen.’ Wat ik ook waardeer is dat STIJL de moeite neemt om zich in de technologie van treinen en trams te verdiepen en zich het jargon eigen te maken. Al met al heel prettig om mee samen te werken.