De Stijl

STIJL Advocaten voelt zich nauw verwant met ‘Mondriaan & De STIJL’. Gedeelde kernwaarden zijn: harmonie, evenwicht, innerlijke rust, orde, tijdloos en universeel evenwicht.

De collectie Mondriaan van het Kunstmuseum Den Haag is uniek in de wereld. De collectie omvat bijna 300 werken en beslaat de gehele carrière van deze grootmeester van de moderne kunst. STIJL Advocaten voelt zich nauw verwant met ‘Mondriaan & De STIJL’ als grootste architectonische stroming die Nederland heeft gekend. STIJL Advocaten is partner van het Kunstmuseum Den Haag met de permanente tentoonstelling ‘Mondriaan & De STIJL’.

Klik hier om naar de webpagina van het Kunstmuseum Den Haag te gaan.

Over de kunststroming De STIJL

De naam STIJL Advocaten is gebaseerd op de associatie met vastgoed en de kernwaarden van de kunststroming ‘De STIJL’. Onze naam heeft ook betrekking op de door ons voorgestane aanpak van zaken; een eigen praktische en proactieve STIJL.

Eenvoud en abstractie

De STIJL is een variant op de abstracte kunst en moest uitdrukkelijk niet illustratief of vertellend zijn, zoals de traditionele kunst. De kunstenaars van De STIJL streefden naar een zo groot mogelijke eenvoud en abstractie. Hierbij werden de kleuren meestal beperkt tot de drie hoofdkleuren, wit, zwart en alle grijswaarden. De beeldende kunstenaars en architecten die zich bij De STIJL hadden aangesloten waren onder anderen Piet Mondriaan, Gerrit Rietveld en J.J.P. Oud. Zij waren ervan overtuigd dat in de toekomst harmonieuze verhoudingen alle aspecten van de visuele omgeving zouden doordringen. Een gelijkwaardige samenwerking tussen schilders en architecten – tot dan toe volstrekt verschillende disciplines – was hierbij een wezenlijk kenmerk.

Brandpunt van vernieuwing

In 1917 verscheen onder leiding van Theo van Doesburg het eerste nummer van het tijdschrift “De STIJL”. Tot het begin van de jaren ’30 fungeerde het tijdschrift als brandpunt van vernieuwingen in schilderkunst, architectuur, toegepaste kunst en grafische vormgeving. Met het overlijden van Van Doesburg kwam er ook een einde aan deze vernieuwende stroming. De invloed klinkt echter nog lang door, onder meer in het werk van de vermaarde architect Ludwig Mies van der Rohe. Niet voor niets is De STIJL sinds 2006 onderdeel van de Nederlandse canon.

Bron: wikipedia.org