Publicaties2016-11-30T21:52:37+00:00

Publicaties

In hoeverre voldoet de in het bestemmingsplan opgenomen brancheringsregel die de vestiging van detailhandel buiten het centrumgebied van Twello niet toestaat aan de voorwaarden, genoemd in art. 15 lid 3 van de Dienstenrichtlijn?

Rechtspraak Vastgoedrecht, RVR 2018/106, december 2018, mr. J. Wieland en mr. T. Groot

Download de publicatie: Omgevingsvergunning. Kruimelvrijstelling. (Perifere) detailhandel. Dienstenrichtlijn.

Kwaliteitsrekening. Mag een notaris zijn kwaliteitsrekening gebruiken voor geldstromen tussen partijen?

Rechtspraak Notariaat, RN 2018/113, december 2018, mr. V.J.N. van Oijen

Download de publicatie: Kwaliteitsrekening. Derdengelden. Schorsing.

Wanneer dient een notaris door te vragen of dienst te weigeren bij vermoeden van een stromanconstructie bij een aandelenoverdracht? Is de notaris aansprakelijk jegens de onderneming en haar schuldeisers?

Rechtspraak Notariaat, RN 2017/17, februari 2017, mr. V.J.N. van Oijen

Download de publicatie: Beroepsaansprakelijkheid. Ministerieweigering. Stroman.

Concurrentiebelang niet rechtstreeks betrokken bij verzoek om handhaving gezien aard en gevolg besluitvorming.

AB Rechtspraak Bestuursrecht, AB 2018/421, afl. 44 – 2018, mr. J. Wieland

Download de publicatie: AB 2018/421

Aandelenoverdracht. Wanneer moet een Wwft-onderzoek leiden tot dienstweigering bij ongebruikelijke transacties?

Rechtspraak Notariaat, RN 2018/102, november 2018, mr. V.J.N. van Oijen

Download de publicatie: Aandelenoverdracht. Dienstweigering.

Belang van omwonende niet rechtstreeks betrokken bij besluit tot verlening SDE-subsidie voor de exploitatie van een biomassacentrale.

AB Rechtspraak Bestuursrecht, AB 2018/398, afl. 41 – 2018, mr. J. Wieland

Download de publicatie: AB 2018/398