Publicaties2016-11-30T21:52:37+02:00

Publicaties

Partijadviseur. Onpartijdigheid. Schorsing. Mag een notaris als partijadviseur tegen een voormalige cliënte optreden?

Rechtspraak Notariaat, RN 2020/53, mei 2020, mr. V.J.N. van Oijen

Download de publicatie: Partijadviseur. Onpartijdigheid. Schorsing.

Geldt de sanctie van niet-ontvankelijkheid ex artikel 3:301 lid 2 BW ook indien de veroordeelde op het moment van het instellen van het rechtsmiddel reeds aan veroordeling uit het vonnis waarvan beroep heeft voldaan?

Rechtspraak Vastgoedrecht, RVR 2020/27, april 2020, mr. W. den Harder

Download de publicatie: Procesrecht. Rechtsmiddelenregister. Reële executie.

Belanghebbendheid Vereniging van Deelgenoten Texel (nummers)? Beroep wordt toegerekend aan eigenaren en bewoners van de naastgelegen percelen Texel (nummers).

AB Rechtspraak Bestuursrecht, AB 2020/172, afl. 18 – 2020, mr. T. Groot

Download de publicatie: AB 2020/172.

Omgevingsvergunning voor afwijken van bestemmingsplan, verbouwen en uitbreiden van het gebouw VIII Plaza West te Haarlem, inclusief uitbreiding van AH-supermarkt. Vomar en vastgoedeigenaar zijn weliswaar belanghebbende, maar ervaren geen ruimtelijke gevolgen. Dit heeft consequenties voor toepassing van het relativiteitsvereiste.

Tijdschrift voor Bouwrecht, TBR 2020/51, april 2020, mr. T. Groot

Download de publicatie: TBR 2020/51.

Inzake het afstandscriterium bij het verlenen van een geneesmiddelenvergunning aan een huisarts heeft de minister geen beleidsvrijheid. Concurrentiebelang rechtstreeks betrokken bij verlenen van de vergunning.

AB Rechtspraak Bestuursrecht, AB 2020/148, afl. 15 – 2020, mr. J. Wieland

Download de publicatie: AB 2020/148.