Publicaties 2016-11-30T21:52:37+00:00

Publicaties

Staatssteun: kans of bedreiging voor binnenhavens?

Taco Hovius schreef samen met prof. dr. Mr. J. Langer, Rijksuniversiteit Groningen en A.P. Bakker MSc, partner StigΔ een artikel over ‘Staatssteun: kans of bedreiging voor binnenhavens?’ dat gepubliceerd is in het magazine Havenlocaties Nederland 2018. De uitbouw van binnenhavens is een belangrijke doelstelling van het vervoersbeleid van de EU. De EU legt de nadruk op de opwaardering van bestaande infrastructuur, de ontwikkeling van multimodale terminals in zee- en binnenhavens en centra voor gebundelde stadsdistributie. Kortom: de uitbouw van binnenhavens is goed voor de groei!

Download de publicatie: Staatssteun: kans of bedreiging voor binnenhavens?

Ongebruikelijke transacties. De tuchtrechtelijke gevolgen van schending van de zorgplicht bij ongebruikelijke (‘1 euro’) transacties.

Rechtspraak Notariaat, RN 2018/33, februari 2018, mr. V.J.N. van Oijen

Download de publicatie: Ongebruikelijke transacties. Dienstweigering. Schorsing.

Testament. Handelt een notaris onzorgvuldig bij een ingrijpende testamentwijziging voor een hoogbejaarde?

Rechtspraak Notariaat, RN 2018/20, februari 2018, mr. V.J.N. van Oijen

Download de publicatie: Testament. Herroeping. Wilsbekwaamheid.

Wraking. Maakt een verzoek tot herziening van een wrakingsbeslissing kans van slagen?

Rechtspraak Notariaat, RN 2017/110, december 2017, mr. V.J.N. van Oijen

Download de publicatie: Wraking. Herzieningsverzoek. Eindbeslissing.

Helder en duidelijk? Het regeerakkoord 2017-2021 en de mogelijke consequenties daarvan voor de bouw- en infrastructuursector

Tijdschrift voor Bouwrecht, TBR 2017/175, november 2017, mr. T.E. Hovius en mr. T. Groot

Download de publicatie: TBR 2017/175.