Publicaties 2016-11-30T21:52:37+00:00

Publicaties

Belang van omwonende niet rechtsreeks betrokken bij besluit tot subsidieverlening voor de aanleg van een windpark.

AB Rechtspraak Bestuursrecht, AB 2018/208, afl. 24 – 2018, mr. J. Wieland

Download de publicatie: AB 2018/208

Belang van omwonende niet rechtsreeks betrokken bij besluit tot subsidieverlening voor de aanleg van een zonnepanelenpark.

AB Rechtspraak Bestuursrecht, AB 2018/207, afl. 24 – 2018, mr. J. Wieland

Download de publicatie: AB 2018/207

Wilsbekwaamheid. Wanneer handelt een notaris onzorgvuldig door het Stappenplan Beoordeling Wilsbekwaamheid niet toe te passen?

Rechtspraak Notariaat, RN 2018/61, juni 2018, mr. V.J.N. van Oijen

Download de publicatie: Testament. Wilsbekwaamheid. Schorsing.

Betaling koopsom. Hoe ver reikt de onderzoeksplicht als de koopsom middels verrekening wordt voldaan?

Rechtspraak Notariaat, RN 2018/50, mei 2018, mr. V.J.N. van Oijen

Download de publicatie: Betaling koopsom. Verrekening. Onderzoeksplicht.

Staatssteun: kans of bedreiging voor binnenhavens?

Taco Hovius schreef samen met prof. dr. Mr. J. Langer, Rijksuniversiteit Groningen en A.P. Bakker MSc, partner StigΔ een artikel over ‘Staatssteun: kans of bedreiging voor binnenhavens?’ dat gepubliceerd is in het magazine Havenlocaties Nederland 2018. De uitbouw van binnenhavens is een belangrijke doelstelling van het vervoersbeleid van de EU. De EU legt de nadruk op de opwaardering van bestaande infrastructuur, de ontwikkeling van multimodale terminals in zee- en binnenhavens en centra voor gebundelde stadsdistributie. Kortom: de uitbouw van binnenhavens is goed voor de groei!

Download de publicatie: Staatssteun: kans of bedreiging voor binnenhavens?