Publicaties2016-11-30T21:52:37+02:00

Publicaties

Ondanks stikstofcrisis mag aanleg havens doorgaan

Hoewel de aanleg en het gebruik van twee overnachtingshavens bij Lobith leidt tot extra neerslag van stikstof, mag de aanleg van de havens doorgaan. Dit oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van 4 maart 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:682).

Klik hier voor het volledige artikel, geschreven door J. Wieland.

Bestemmingsplan “Kom Woudrichem-Oudendijk Postweide 2017” en woningbouw in een uitbreidingswijk. Belanghebbendheid van een appellant die een woning aan de waterkant wil realiseren in het plangebied.

Tijdschrift voor Bouwrecht, TBR 2020/35, maart 2020, mr. T. Groot

Geen eigenaar en niet eens een koopovereenkomst, maar wel belanghebbende. Versoepelt de Raad van de State de normen? Een appellant wil woningbouw in de uitbreidingswijk Postwijde te Woudrichem realiseren, maar is geen eigenaar van gronden in het plangebied. Evenmin heeft hij een contractuele relatie met de eigenaar van de gronden (de gemeente). Ook anderszins heeft hij geen titel ten aanzien van die gronden. Toch wordt hij als belanghebbende aangemerkt in de uitspraak van 29 januari 2020 van de Raad van State. Een op het eerste gezicht opvallende uitkomst. De Raad van State is in het verleden ten aanzien van (professionele) projectontwikkelaars wel eens veel strenger geweest. Echter, bij nadere bestudering komt Thom Groot tot de conclusie dat het oordeel past in de soepelere lijn die de Raad van State is gaan hanteren ten aanzien van diegenen met een ogenschijnlijk afgeleid belang. Meer weten: lees de laatste uitgave van het Tijdschrift voor Bouwrecht.

Download de publicatie: TBR 2020/35.

Wijzigingsplan voor het Food Center Amsterdam. Concurrent Bidfood B.V. is geen belanghebbende.

AB Rechtspraak Bestuursrecht, AB 2020/112, afl. 11 – 2020, mr. T. Groot

Download de publicatie: AB 2020/112

Ministerieplicht. Dienstweigering. Mag een notaris weigeren een akte te passeren als deze het niet met de inhoud daarvan eens is?

Rechtspraak Notariaat, RN 2020/23, februari 2020, mr. V.J.N. van Oijen

Download de publicatie: Ministerieplicht. Dienstweigering. Inhoud akte.

Het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht – Over het kunnen vertrouwen van de gemeenteraad

Tijdschrift voor Bouwrecht, TBR 2020/19, februari 2020, mr. T. Groot

Een toezegging van een ander dan de gemeenteraad zelf, kan de gemeenteraad niet binden, aldus de Afdeling in een recente uitspraak. Voor diegenen onder u die zich niet aan de indruk kunnen onttrekken dat daarmee nog steeds de boodschap is dat de gemeenteraad niet kan worden vertrouwd: u staat niet helemaal alleen. In het Tijdschrift voor Bouwrecht zet Thom Groot uiteen wat de stand van zaken is voor het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht, meer specifiek voor bedrijven en particulieren met een wens een stuk grond te (her)ontwikkelen. Bij wie moet worden aangeklopt, waar moet op worden gelet en wat zijn de kansen op succes? In het artikel worden de (on)mogelijkheden uiteengezet om daarmee een soort onderbouwde werkinstructie te bieden voor bedrijven en particulieren. Is het voor bedrijf of particulier nog wel duidelijk op welke organen of personen van de gemeente of provincie kan worden vertrouwd?

Download de publicatie: TBR 2020/19