Publicaties 2016-11-30T21:52:37+00:00

Publicaties

Betaling koopsom. Hoe ver reikt de onderzoeksplicht als de koopsom middels verrekening wordt voldaan?

Rechtspraak Notariaat, RN 2018/50, mei 2018, mr. V.J.N. van Oijen

Download de publicatie: Betaling koopsom. Verrekening. Onderzoeksplicht.

Staatssteun: kans of bedreiging voor binnenhavens?

Taco Hovius schreef samen met prof. dr. Mr. J. Langer, Rijksuniversiteit Groningen en A.P. Bakker MSc, partner StigΔ een artikel over ‘Staatssteun: kans of bedreiging voor binnenhavens?’ dat gepubliceerd is in het magazine Havenlocaties Nederland 2018. De uitbouw van binnenhavens is een belangrijke doelstelling van het vervoersbeleid van de EU. De EU legt de nadruk op de opwaardering van bestaande infrastructuur, de ontwikkeling van multimodale terminals in zee- en binnenhavens en centra voor gebundelde stadsdistributie. Kortom: de uitbouw van binnenhavens is goed voor de groei!

Download de publicatie: Staatssteun: kans of bedreiging voor binnenhavens?

Ongebruikelijke transacties. De tuchtrechtelijke gevolgen van schending van de zorgplicht bij ongebruikelijke (‘1 euro’) transacties.

Rechtspraak Notariaat, RN 2018/33, februari 2018, mr. V.J.N. van Oijen

Download de publicatie: Ongebruikelijke transacties. Dienstweigering. Schorsing.

Testament. Handelt een notaris onzorgvuldig bij een ingrijpende testamentwijziging voor een hoogbejaarde?

Rechtspraak Notariaat, RN 2018/20, februari 2018, mr. V.J.N. van Oijen

Download de publicatie: Testament. Herroeping. Wilsbekwaamheid.

Wraking. Maakt een verzoek tot herziening van een wrakingsbeslissing kans van slagen?

Rechtspraak Notariaat, RN 2017/110, december 2017, mr. V.J.N. van Oijen

Download de publicatie: Wraking. Herzieningsverzoek. Eindbeslissing.