Publicaties2016-11-30T21:52:37+02:00

Publicaties

Ambtsuitoefening. Dient een notaris uit eigen beweging bij een testamentwijziging het huwelijksgoederenregime te betrekken?

Rechtspraak Notariaat, RN 2019/19, februari 2019, mr. V.J.N. van Oijen

Download de publicatie: Tuchtrecht. Testament. Huwelijkse voorwaarden.

Marktanalysebesluit 24-uurs zakelijke post. PostNL valt niet onder beschermingsbereik van de Dienstenrichtlijn, zodat op grond van het relativiteitsvereiste de beroepsgrond over de onverbindendheid van hoofdstuk 3a van de Postwet wegens strijd met de Dienstenrichtlijn buiten beschouwing blijft.

AB Rechtspraak Bestuursrecht, AB 2019/45, afl. 5 – 2019, mr. J. Wieland

Download de publicatie: AB 2019/45

Beroepsaansprakelijkheid. Hoe ver reikt de zorgplicht bij een verdeling na ontbinding van een geregistreerd partnerschap?

Rechtspraak Notariaat, RN 2019/9, januari 2019, mr. V.J.N. van Oijen

Download de publicatie: Beroepsaansprakelijkheid. Verdeling. Kwijting.

In hoeverre voldoet de in het bestemmingsplan opgenomen brancheringsregel die de vestiging van detailhandel buiten het centrumgebied van Twello niet toestaat aan de voorwaarden, genoemd in art. 15 lid 3 van de Dienstenrichtlijn?

Rechtspraak Vastgoedrecht, RVR 2018/106, december 2018, mr. J. Wieland en mr. T. Groot

Download de publicatie: Omgevingsvergunning. Kruimelvrijstelling. (Perifere) detailhandel. Dienstenrichtlijn.

Kwaliteitsrekening. Mag een notaris zijn kwaliteitsrekening gebruiken voor geldstromen tussen partijen?

Rechtspraak Notariaat, RN 2018/113, december 2018, mr. V.J.N. van Oijen

Download de publicatie: Kwaliteitsrekening. Derdengelden. Schorsing.