Gericht op resultaat

Efficiënt, betrokken en gedreven – welkom bij boutique kantoor STIJL

Binnen onze specialismen vastgoed & gebiedsontwikkeling, aansprakelijkheid en overheid leveren we hoogwaardige expertise. Voor de professionele vastgoedmarkt, overheden en verzekeraars. We doen dat met een compact team van advocaten.

Altijd gericht op het maximale resultaat, op alle niveaus. Met de focus op de belangen van de cliënt. Ons trackrecord in het begeleiden van omvangrijke vastgoedtransacties en het voeren van complexe juridische procedures is daarvan het bewijs.

Expertise

Binnen onze specialismen vastgoed & gebiedsontwikkeling, aansprakelijkheid en overheid leveren we hoogwaardige expertise.

We gaan voor een helder en praktisch antwoord op de steeds complexere vragen van cliënten.

Actueel

Cliënten over Stijl

“Een praktisch ingesteld kantoor, met ervaren advocaten die kort en bondig communiceren”

Aerjen Koeneman

“Een meedenkende en bijzonder scherpe sparringpartner, met een grote expertise op het gebied van openbare aanbestedingen”

Arjan de Hek

“Inhoud is belangrijk, maar het gaat zeker ook om de klik”

Edwin Oostmeijer

“STIJL is geen stereotiep, formeel kantoor”

Frans van Strijp

“De partners zijn altijd bereikbaar en beschikbaar”

Miguel Marcos

“Iets mag best wat ingewikkelder zijn, als het daardoor beter wordt. Die instelling heeft STIJL ook”

Phlip Boswinkel

“Ik waardeer de scherpzinnigheid en het creatief meedenken op inhoud”

Ran Haase

“Ik ben waardeer vooral de parate vakkennis”

Raymond Hoogwegt

De bouwwereld gaat ingrijpend veranderen door de invoering van de Wkb per 1 januari 2024

Het zal u niet ontgaan zijn: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt per 1 januari 2024 in werking. De Wkb treedt gelijktijdig in werking met de veelbesproken Omgevingswet. Omdat de Omgevingswet een gigantische wetgevingsoperatie is die veel aandacht in de media krijgt, lijkt de Wkb een ondergeschikte wetswijziging. Niets is minder waar. Net als de Omgevingswet heeft ook de Wkb een enorme impact op de bouwwereld!

Lees verder >>>

Stijl B.V.
Postbus 9101
1006 AC Amsterdam

Poeldijkstraat 4
1059 VM Amsterdam

T: +31 20 346 99 80
F: +31 20 346 99 81

info@stijladvocaten.nl
www.stijladvocaten.nl

Copyright ©  Stijl B.V.
Alle rechten voorbehouden.