Expertise

Voor de professionele vastgoedmarkt, overheden en verzekeraars.

Met een compact team leveren we de hoogste expertise binnen onze specialismen vastgoed & gebiedsontwikkeling, aansprakelijkheid en overheid. Met oog voor het zakelijke belang van de cliënt.

 Ons trackrecord in het begeleiden van omvangrijke vastgoedtransacties en het voeren van complexe juridische procedures en onze noteringen in de Chambers Europe en Legal 500 getuigen daarvan.

STIJL Advocaten: efficiënt, gedreven en multidisciplinair.

Vastgoed en gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling is ons dagelijks werk.

We adviseren en procederen over vele typen overeenkomsten: samenwerkings-, realisatie-, gronduitgifte- en anterieure overeenkomsten, (turnkey-)koopovereenkomst, (turnkey-)aannemingscontracten, geïntegreerde contracten, architecten- en adviseursovereenkomsten en huurovereenkomsten.

Wij adviseren en procederen bij gebiedsontwikkelingen ook over ruimtelijke ordeningsvraagstukken.

Aansprakelijkheid

Contractuele of wettelijke aansprakelijkheid is in de vastgoedpraktijk aan de orde van de dag. Wij adviseren en procederen voor onze cliënten in omvangrijke en complexe zaken, waarbij de financiële belangen vaak groot zijn.

Het is goed om dan verzekerd te zijn van specialistische kennis op het hoogste niveau over normschendingen, gestelde schade en alle andere relevante facetten, zoals (mogelijke) verjaring en/of eigen schuld van een benadeelde. Soms kan schade ook verhaald worden op derden, al dan niet in een vrijwaringsprocedure.

Overheid

Wij adviseren en procederen over alle aspecten van het omgevingsrecht (ruimtelijk bestuursrecht). Jaarlijks brengen we vele vergunningentrajecten en bestemmingsplanprocedures tot een goed einde, van de start tot uitvoeringsfase.

Waar nodig procederen wij door tot aan de Raad van State. Daarbij gaan we efficiënt en resultaatgericht te werk.

Met onze ervaring kunnen wij als geen ander professionele vastgoedpartijen en (semi)overheden naar tevredenheid bedienen.

Stijl B.V.
Postbus 9101
1006 AC Amsterdam

Poeldijkstraat 4
1059 VM Amsterdam

T: +31 20 346 99 80
F: +31 20 346 99 81

info@stijladvocaten.nl
www.stijladvocaten.nl

Copyright ©  Stijl B.V.
Alle rechten voorbehouden.