Expertise

Vastgoed & gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling is ons dagelijks werk. We adviseren en procederen over vele typen overeenkomsten: samenwerkings-, realisatie-, gronduitgifte- en anterieure overeenkomsten, (turnkey-)koopovereenkomst, (turnkey-)aannemingscontracten, geïntegreerde contracten, architecten- en adviseursovereenkomsten en huurovereenkomsten.

Wij adviseren en procederen bij gebiedsontwikkelingen ook over ruimtelijke ordeningsvraagstukken.

Vastgoed & gebiedsontwikkeling

Wij zijn strategisch sparringpartner voor onze cliënten, treden op tussen partijen en denken met onze cliënten mee over transformaties, duurzaamheidsvraagstukken en wetgeving en actuele ontwikkelingen in dat verband. Wij hebben ervaring in het begeleiden van projecten en het redigeren van contracten op het gebied van alternatieve energie, windmolenparken, wko-installaties, zonnepanelen en meer.

Wij richten ook samenwerkingsverbanden op tussen de betrokken vastgoedpartijen en voeren due diligence onderzoeken uit.

Wij adviseren ook over (mogelijke) staatssteun en aanbestedingsrechtelijke issues. Wij staan aanbestedende partijen bij in het vormgeven en uitvoeren van aanbestedingsprocedures – van openbare en niet-openbare tot ‘competitive dialogues’ – en adviseren inschrijvers over hun aanbieding en resultaten van de aanbesteding.

Dit alles doen wij als adviseur van (semi-)publieke partijen – gemeenten, provincies, woningcorporaties, zorginstellingen, schoolbesturen – en van private partijen, zoals (gedelegeerd) ontwikkelaars, aannemers, beleggers en adviseurs.

Aandachtsgebieden:

  • Contractenrecht
  • Koop/verkoop
  • Huurrecht
  • Bouwrecht en architectenrecht
  • Zakelijke rechten (o.a. erfpacht, opstalrecht)
  • Publiek-private samenwerking
  • (Europees) Aanbestedingsrecht
  • Staatssteunrecht
  • Ruimtelijk ordeningsrecht
  • Duurzaamheidsvraagstukken