Expertise

Overheid

Wij adviseren en procederen over alle aspecten van het omgevingsrecht (ruimtelijk bestuursrecht).

Jaarlijks brengen we vele vergunningentrajecten en bestemmingsplanprocedures tot een goed einde, van de start tot uitvoeringsfase. Waar nodig procederen wij door tot aan de Raad van State. Daarbij gaan we efficiënt en resultaatgericht te werk. Met onze ervaring kunnen wij als geen ander professionele vastgoedpartijen en (semi)overheden naar tevredenheid bedienen.

Overheid

Wij adviseren  over ruimtelijke ordening en milieu (bestemmingsplan, omgevingsvergunning, milieunormen), maar ook over specifieke bouwregelgeving, zoals brandveiligheid, welstandscriteria, parkeernormen en monumentenrecht.

Daarnaast begeleiden wij anterieure overeenkomsten en adviseren wij over grondexploitatie, kostenverhaal, gemeentelijk voorkeursrecht, onteigening en planschade.

Overig vastgoed gerelateerd bestuursrecht behoort eveneens tot onze expertise. Voorbeelden zijn   bestuursprocesrecht, toezicht en handhaving, natuurbeschermingsrecht, energierecht, telecommunicatierecht, erfgoedrecht, subsidierecht, horecarecht, verkeersrecht, (onderwijs)huisvestingsrecht en overheidsbesluitenaansprakelijkheid.

Wij werken hierbij nauw samen met (civielrechtelijke) kantoorgenoten in het kader van contractvorming en transacties (due diligence).

Aandachtsgebieden:

  • Omgevingsrecht (ruimtelijk bestuursrecht)
  • Milieurecht
  • Natuurbeschermingsrecht
  • Kostenverhaal, grondexploitatie en anterieure overeenkomsten
  • WVG (Wet voorkeursrecht gemeenten) en onteigening
  • Planschade en nadeelcompensatie
  • Overheidsaansprakelijkheid
  • (Onderwijs)huisvestingsrecht