In haar uitspraak van 7 september 2022 specifieert de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State haar rechtspraak dat een weigering om een bestemmingsplan vast te stellen gelijk moet worden gesteld met een besluit, waartegen door een belanghebbende bezwaar of beroep kan worden ingesteld. De specificering zit hem er in dit niet anders is indien de weigering om een bestemmingsplan vast te stellen volgt op een verzoek van een niet-belanghebbende. De uitkomst van de uitspraak lijkt Thom Groot wenselijk, omdat (de Omgevingskamer van) de Raad van State nu over elke weigering om een bestemmingsplan vast te stellen kan oordelen, of het nu gaat om een aanvraag van een belanghebbende of niet.

Thom Groot bespreekt de uitspraak in het tijdschrift AB. Zijn noot is via onderstaande link te lezen.

Download de noot: AB 2023/157