Over Bart Wernik

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Bart Wernik has created 3 blog entries.

Terugkoppeling aan de wetgever

De op 1 januari jl. inwerking getreden Omgevingswet zal nog veel nieuwe rechtsvragen opwerpen. Dat de Raad van State daarin een belangrijke taak heeft te vervullen, is ook een feit. De Raad van State heeft met het oog daarop al een staatsraad advocaat-generaal aangesteld die specifiek op het terrein van het omgevingsrecht conclusies neemt. Er is heldere communicatie nodig van richtinggevende uitspraken, zowel naar het bestuur als de wetgever. Het bestuur heeft behoefte aan houvast bij de uitvoering van de Omgevingswet en dit zal van de Raad van State vragen om richting te geven.

In een uitspraak van vorig jaar is een mooi voorbeeld te vinden van de manier waarop dit kan worden vormgegeven, namelijk met een expliciete terugkoppeling en heldere boodschap aan de wetgever dat hij een bepaalde kwestie moet oplossen. Thom Groot bespreekt de uitspraak in het tijdschrift AB en zijn noot is te lezen via onderstaande link:

AB 2023_151

2024-04-30T11:18:46+02:00

Molenaars geen belanghebbenden?

Een molen kan niet zonder wind. Wat nu, als je molenaar bent en geconfronteerd wordt met een bouwplan voor een metershoog appartementencomplex recht voor je molen dat alle wind wegneemt? Juist, je maakt bezwaar tegen de vergunning die de bouw van de molen mogelijk maakt. Helaas vingen de molenaars in kwestie bot bij de Raad van State. Die oordeelde namelijk dat alleen de eigenaar van de molen bezwaar kon maken. De molenaars hadden geen eigen belang, maar slechts een afgeleid belang en konden daarom geen bezwaar maken.

Een terecht oordeel? Jaap Wieland heeft zijn bedenkingen en schreef er voor het Tijdschrift voor Bouwrecht onderstaande noot over.

Download de noot: TBR 2024_35

2024-03-12T14:47:35+01:00

Wettelijke rente bij planschade en de bevoegdheid om een onjuist besluit daarover in te trekken

Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat vaak ook. Dat blijkt maar weer eens uit een uitspraak van de Afdeling van 20 december 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:4769). In deze zaak kreeg appellante een planschadevergoeding uitgekeerd, vermeerderd met bijna € 1 mln. aan rente. Dat laatste bleek helaas een foutje, omdat de gemeente met de verkeerde rente had gerekend. De gemeente stelde de rente vervolgens vast op ongeveer € 300.000. Gevolg: appellante moet nu € 700.000 terug betalen. Terecht?

 

Lees er alles over in de noot die Jaap Wieland bij deze uitspraak schreef voor de AB:

AB 2024_62

2024-03-05T16:59:34+01:00
Ga naar de bovenkant