Contact

mr. dr. J. Wieland (Jaap)
Senior Advocaat

T: +31 20 346 99 80
M: +31 6 48 10 26 05

     

Jaap Wieland

Senior Advocaat

Jaap adviseert en procedeert over bestuursrechtelijke aspecten van gebieds- en projectontwikkeling, transacties en vastgoedbeheer en over algemeen bestuursrechtelijke kwesties.

Aandachtsgebieden

Jaap is gespecialiseerd in het algemeen en het Europees bestuursrecht. Hij houdt zich bezig met de bestuursrechtelijke aspecten van gebieds- en projectontwikkelingen, transacties en vastgoedbeheer, zoals vergunningen, bestemmingsplannen en subsidies.

Registraties

Jaap heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

  • Bestuursrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied.

Bijzonderheden

Jaap heeft Nederlands recht, Internationaal recht en Politicologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is werkzaam geweest als junior docent aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam en als juridisch adviseur van een gemeente. Voor zijn komst naar STIJL Advocaten heeft hij als jurist bij de directie Bestuursrechtspraak van de Raad van State gewerkt.
Hij heeft zich daar onder meer beziggehouden met financieel bestuursrecht, recht van decentrale overheden, kiesrecht en onderwijsrecht.

In 2009 voltooide Jaap de Grotius specialisatieopleiding Algemeen bestuursrecht (cum laude). In 2017 is hij gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op de bescherming van concurrentiebelangen in het bestuursrecht. Hij publiceert regelmatig over bestuursrechtelijke aangelegenheden en verzorgt zo nu en dan cursussen en lezingen.

Jaap was tussen 2010 en 2019 lid van de Hoor- en adviescommissie van de provincie Noord-Holland. Jaap is lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR).

Jaap is co-auteur van het Praktijkboek Intellectuele Eigendomsrechten in het bouwrecht van het Instituut voor Bouwrecht.

Talen

Nederlands, Engels.