Alleen een belanghebbende kan beroep instellen bij de bestuursrechter. Degene met slechts een afgeleid belang kan dat niet. Het is dus van groot belang dat de juiste partij bezwaar maakt tegen een besluit. In een zaak die heeft geleid tot de uitspraak van het CBb van 29 oktober 2019 ging dit mis. Een aandeelhouder die namens een aantal zonneparken een subsidie had aangevraagd, had volgens het CBb slechts een van het belang van die zonneparken afgeleid belang. Hij kon daarom tegen de afwijzing van de subsidie geen beroep instellen. De zonneparken zelf hadden geen rechtsmiddelen ingesteld. Dit betekent dat de afwijzing van de subsidieaanvraag in rechte is komen vast te staan en daar niks meer tegen in te brengen valt. Een harde les voor de zonneparken. In deze bijdrage gaat Jaap Wieland nader in op deze uitspraak: AB 2021 7.