Contact

mr. G.K. den Uyl-Slagter (Truke)
Advocaat | Partner

T: +31 20 346 99 80
M: +31 6 48 10 26 01

     

Truke Den Uyl – Slagter

Advocaat | Partner

Truke adviseert onder meer gemeenten en andere overheden, woningcorporaties, scholen, ziekenhuizen, projectontwikkelaars en aannemers.

Aandachtsgebieden

Truke houdt zich bezig met (de contractering in relatie tot) gebiedsontwikkeling, projectontwikkeling, aanbestedingsrecht, staatssteunrecht en bouwrecht. Haar expertise varieert van het voeren van onderhandelingen tot het adviseren over de juridische vormgeving en het vastleggen van gemaakte afspraken in contracten.

Truke heeft zich in 1998 gespecialiseerd in het vastgoedrecht, eerst bij de sectie vastgoed van Landwell Advocaten (voorheen PricewaterhouseCoopers Legal services) en vervolgens sinds 2001 bij de Praktijkgroep Vastgoed van Loyens & Loeff in Amsterdam. Zij heeft ruime ervaring met specifieke voor overheden geldende wet- en regelgeving (o.a. inzake aanbestedingen, staatssteun, kostenverhaal, wet voorkeursrecht gemeenten, wet gemeenschappelijke regelingen, e.d.) en met de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten: ontwikkeling van gebouwen of gebiedsontwikkeling, winkelcentra, stadions en combinatieprojecten en projecten voor ziekenhuizen.

Bijzonderheden

Truke wordt aanbevolen in de Chambers EMEA 2018: “Truke den Uyl-Slagter offers advice on project development, area development and lease law. She assisted LIFE with the redevelopment of the inner city of Enschede, involving the realisation of new student housing and the creation of a city campus for the technical university. According to impressed clients, she “combines thorough knowledge of the law with practically useful advice.” In de Legal 500 staat zij als ‘pragmatic’ vermeld. 

Truke heeft in 2000 de Grotius post-graduate opleiding Onroerend Goed afgerond (cum laude). Zij is lid van de Vereniging voor Bouwrecht Advocaten, de Vereniging van Bouwrecht en van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht. Verder is zij hoofdredacteur van het juridisch tijdschrift Rechtspraak Vastgoedrecht (Kluwer) en is zij als auteur verbonden aan de leergang Huisvestingsmanagement van Euroforum.

Talen

Nederlands, Engels, Frans.