Een succesvolle exploitatie van een supermarkt is afhankelijk van diverse aspecten. Parkeren is daarbij één van de belangrijkste randvoorwaarden. “No parking, no business” is bij uitstek van toepassing op de supermarktsector. Op woensdag 30 september a.s. organiseert het platform Supermarkt & Ruimte daarom het seminar “Supermarkten en Parkeren”.

Vanuit drie verschillende invalshoeken –supermarkten, parkeerexploitatie en de juridische kant van de zaak- wordt dit thema toegelicht door Taco Hovius (Stijl Advocaten), Mathijs Smissaert (Apcoa Parking Nederland) en Toine Hooft (Bureau Stedelijke Planning).

Meer informatie: Klik Hier