AB Rechtspraak Bestuursrecht, AB 2023/156, mr. J. Wieland.

Kort geleden deed de Afdeling uitspraak over de vraag wanneer de exploitant van een supermarkt op grond van zijn concurrentiepositie belanghebbende is bij de vaststelling van een bestemmingsplan. Interessant is dat de Afdeling daarbij voor het eerst een planvergelijking maakt. De Afdeling oordeelt dat, omdat planologisch gezien geen sprake is van een verslechtering (er komen geen supermarktmeters bij), de exploitant van de supermarkt dus geen belanghebbende is. Een niet geheel logische redenering, die Jaap Wieland bespreekt in deze noot in de AB.

Download de publicatie: AB 2023-156