Opnieuw heeft het Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden de Pachtkamer (en de Grondkamer) duidelijk gemaakt dat de pacht van grond, al dan niet met opstallen, per 1 september 2007 – met onmiddellijke werking – is omgezet in een huurrelatie. Zie GHARL:2014:8070 van 21 oktober 2014, en eerder GHARN:2011:BP6580 en GHARN:2012:BW4844. Laat het duidelijk zijn: per 1 januari 2007 zijn alle hobbyboerende pachters huurder geworden!