Tijdschrift voor Bouwrecht, TBR 2020/3, januari 2020, mr. T. Groot

Het planologisch laten voortbestaan van een historisch gegroeide situatie kan onder omstandigheden in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening. Zeker indien blijkt dat de nadelige gevolgen zo groot zijn dat deze in redelijkheid niet langer aanvaardbaar kunnen worden geacht. Zie het artikel van Thom Groot in het Tijdschrift voor Bouwrecht waarin recente jurisprudentie over historisch gegroeide situaties en tegenstrijdige legale bestemmingen wordt besproken. Onder meer over legaal bestaand gebruik bij gewasbestrijdingsmiddelen in de fruitteelt en woningen die op korte afstand liggen van een kunstgrasveld, voetbalvereniging, gasverdeelstations en een brandweerkazerne. Uit de jurisprudentie blijkt dat het vrij lastig is om via de Afdeling te bewerkstelligen dat een historisch gegroeide situatie feitelijk wordt beëindigd.

Download de publicatie: TBR 2020/3