Een aanvrager om een omgevingsvergunning voor bouwen op andermans grond kan belanghebbende zijn bij een beslissing van het bestuur op de aanvraag. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Raad van State. Thom Groot bespreekt deze zaak in het AB.