Contact

prof. mr. dr. L.J.A. Damen (Leo)
Of Counsel

T: +31 20 346 99 80

Leo Damen

Of Counsel

Leo publiceert als Of Counsel vooral over het algemeen deel van het bestuursrecht.

Aandachtsgebieden

Met ingang van 1 november 2015 is prof. mr. dr. Leo J.A. Damen benoemd tot Of Counsel bij STIJL Advocaten. Tot 1 november 2015 was Leo Damen honorair hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, nu is hij emeritus hoogleraar.

Leo Damen publiceert vooral over het algemeen deel van het bestuursrecht. Zie onder meer de handboeken Bröring e.a. en Marseille e.a., Bestuursrecht 1 en 2, Den Haag: BJu 2019, zijn bijdragen aan bundels, zijn artikelen en zijn honderden annotaties in de AB. In 2018 publiceerde Leo het preadvies ‘Is de burger triple A: alert, argwanend, assertief, of raakt hij lost in translation?’, in: Vertrouwen in de overheid, VAR-reeks 160, Den Haag: BJu 2018, p. 7-103. Daarvoor en voor een reeks andere publicaties kreeg hij in 2019 de VAR-Michiel Scheltemaprijs.

Bijzonderheden

Leo studeerde rechten in Utrecht en Amsterdam en promoveerde in Groningen bij prof. mr. M. Scheltema op ‘Ongeregeld en ondoorzichtig bestuur’.

Van 1974 tot 1995 was Leo Damen werkzaam in de vakgebieden staatsrecht, bestuursrecht en milieurecht aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast was hij van 1991 tot 1995 hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 1995 tot 1998 was hij voltijds raadsheer in de Centrale Raad van Beroep. Van 1998 tot 2006 was hij wederom hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 2003 tot 2006 was Leo ook decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid in Groningen.

Talen

Nederlands, Engels.