Een subjectief criterium kan ook objectief zijn. Klinkt cryptisch, niet? Toch is dat wel de strekking van een recente uitspraak van de rechtbank Gelderland. Wat de rechtbank werkelijk zegt, is dat overheden in het kader van een Didam-selectieprocedure best open selectiecriteria mogen hanteren. Dat geeft inschrijvers namelijk de mogelijkheid om hun ideeën te presenteren. En dat betekent dan dus niet dat geen sprake is van een objectief selectiecriterium, zoals vereist op grond van het Didam-arrest. Wel moet de overheid vervolgens goed motiveren hoe zij tot de keuze voor een bepaalde partij is gekomen. Dit is allemaal niet nieuw, want dit kennen we al uit het aanbestedingsrecht. Maar dit is wel voor het eerst dat de rechter daar in een Didam-zaak duidelijkheid over schept.

Lees de noot van Jaap Wieland bij deze uitspraak: TBR-2024_61.