Rechtspraak Vastgoedrecht, RVR 2017/26, maart 2017, mr. W. den Harder

Download de publicatie: Verkrijgende verjaring. Te goeder trouw. Bezit.