Van der Valk Hotel Breukelen, Breukelen
30 oktober 2013

Ontvangs en registratie: 09.00 uur. Programma: 09.30 uur – 16.30 uur
Deze cursus is bestemd voor: advocaten, overheidsjuristen en juristen werkzaam op het gebied van het huurrecht.

Tijdens deze verdiepingscursus geven de docenten, waaronder prof. mr. C.A. Adriaansens van Stijl advocaten, uitvoerig uitleg over verschillende onderwerpen rondom ‘het huurrecht bedrijfsruimte’. Het programma splitst zich toe op artikel 290 bedrijfsruimte.

Voor meer informatie en het programma verwijzen wij u naar de website van SDU juridische opleidingen.