AB Rechtspraak Bestuursrecht, AB 2023/271, mr. T. Groot.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wil van geen wijken weten wat betreft het zogenoemde ‘evidentiecriterium’ bij exceptieve toetsing van planregels met open normen en dynamische verwijzing naar beleidsregels. De Afdeling oordeelt in de uitspraak van 6 september jl. namelijk dat een planregel met een open norm en een dynamische verwijzing naar een planologische beleidsregel exceptief behoort te worden getoetst aan dit criterium.

De Afdeling volgt op dit punt niet de eerdere conclusie van staatsraad A-G Nijmeijer. Volgens Thom Groot verdient de uitspraak een kritische noot. Meer weten? U kunt de uitspraak met annotatie lezen via onderstaande link.

Download de publicatie: AB 2023 271