De overheid probeert al jaren het bestuursrecht eenvoudiger en duidelijker te maken voor burgers en bedrijven. Dat lukt niet altijd even goed. Het omgevingsrecht met verschillende vergunningen en toestemmingen blijft ingewikkeld. Professionele rechtsbijstand is steeds vaker nodig. Zeker indien de ondernemer een beroep doet op (vermeende) toezeggingen van de overheid.

Uit een recente handhavingszaak van de Raad van State blijkt dat bedrijven snel verstrikt kunnen raken in het bestuursrecht. Bijvoorbeeld als zij het exacte verschil tussen een omgevingsvergunning voor bouwen en een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik niet helder op het netvlies hebben staan. Goede en tijdige voorlichting is dan nodig.

Wat is er aan de hand in deze zaak en welke lessen kunnen bedrijven hieruit trekken?
Het gemeentebestuur van Amsterdam treedt handhavend op tegen een onderneming. De onderneming gebruikt namelijk een pand in de binnenstad als Wok to Walk-restaurant in strijd met het bestemmingsplan. Maar volgens de onderneming zou het gemeentebestuur hebben toegezegd dat niet handhavend zou worden opgetreden. De onderneming beroept zich daarbij onder meer op twee eerder verleende omgevingsvergunningen voor (ver)bouwen van het restaurant.

Geen harde toezeggingen

De Raad van State leest hierin echter geen harde toezeggingen van de overheid. Deze omgevingsvergunningen hebben namelijk geen betrekking op het gebruik van het pand, maar op het (ver)bouwen van het pand tot restaurant. De onderneming had volgens de Raad van State moeten beseffen dat die vergunningen alleen zagen op bouwkundige werkzaamheden en niet zagen op het gebruik als restaurant omdat dat in strijd is met het bestemmingsplan.

Lat ligt hoog
De Raad van State gaat blijkbaar zo ver dat ondernemingen bekend moeten zijn met het feit dat omgevingsvergunningen kunnen zien op gebruik enerzijds en bouwen anderzijds. Voor een onderneming legt de lat dus hoog qua begrip dat hij moet hebben van aan hem verleende omgevingsvergunningen. Een toestemming van het gemeentebestuur voor bouwen betekent nog geen toestemming voor het gebruik van het verbouwde als restaurant (in strijd met het bestemmingsplan). Ook al was de verbouwing duidelijk bedoeld om het pand als restaurant te gebruiken. Voor het gebruik is nog een omgevingsvergunning nodig.

Maar waar moet een ondernemer dat lezen? Niet op de website van de gemeente in ieder geval en ook niet in de al verleende omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen. De ondernemer moet de wet maar zelf uitleggen. Voor een horecaondernemer die ook gaat (ver)bouwen geen dagelijkse kost. De wet en de rechter leggen de lat hoog. Wellicht wordt het tijd om ondanks alle initiatieven om de wet duidelijker te maken, in ieder geval de voorlichting over de wet duidelijker te maken.

Thom Groot is als advocaat (omgevingsrecht) verbonden aan Stijl Advocaten in Amsterdam. Voor vragen: groot@stijladvocaten.nl of 06-24427501

Klik hier voor het gepubliceerde artikel op www.vastgoedjournaal.nl.

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld aanvaardt Stijl B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene kennisname en kan niet worden beschouwd als advies.