Vastgoedrecht, VGR nr. 3, maart 2007, mr. G.K. den Uyl-Slagter en mr. T.E. Hovius

Download de publicatie: De memorie van antwoord Grondexploitatiewet