AB Rechtspraak Bestuursrecht, AB 2020/242, afl. 26 – 2020, mr. T. Groot

De Raad van State deed op 18 december jl. een interessante uitspraak over een bestemmingsplan en een beroep van een bedrijf op het vertrouwensbeginsel. Dat beroep slaagt niet, omdat geen sprake is van een toezegging van de overheid. Volgens Thom Groot lijkt het erop dat de Raad van State de lat bij het aannemen van een toezegging vrij hoog legt; wat door een bedrijf is gewenst – in de uitspraak gaat het bv. om het planologisch toestaan van zelfstandige verkoop van sierbestrating en tuinartikelen – moet één-op-één overeenkomen met het onderwerp van de toezegging. Een begrijpelijke benadering, omdat het vertrouwensbeginsel niet tot onwerkbare situaties mag leiden voor bestuursorganen. Erg vriendelijk voor bedrijven is het echter niet. Zou dat wel de insteek moeten zijn? Thom Groot gaat hier in het tijdschrift AB op in.

Download de publicatie: AB 2020/242.