Rechtspraak Notariaat, RN 2017/110, december 2017, mr. V.J.N. van Oijen

Download de publicatie: Wraking. Herzieningsverzoek. Eindbeslissing.