Stijl advocaten tekende samen met vele overheden en marktpartijen op 9 oktober jl. de Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie van het Ministerie Infrastructuur en Milieu.

Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren in ons land moeten we onze steden inrichten met het oog op de toekomst. We moeten bouwen aan een stedelijk gebied dat bestand is tegen wateroverlast, droogte, hitte en de gevolgen van een mogelijke overstroming. Stijl advocaten tracht samen met haar relaties bij te dragen aan een waterrobuust Nederland. Voor deelnemende partijen en meer informatie zie onderstaande link.

http://www.klimaatbestendigestad.nl/intentieverklaring.html

Stijl advocaten en het Instituut voor Bouwrecht, in samenwerking met de UNESCO Flood Resilience Group organiseren een expert meeting over de uitwerking van het Deltaplan, onderdeel nieuwbouw en herstructurering op 30 oktober 2014 van 14:00 tot 17:00 uur, Westvest 7 te Delft (gebouw Unesco). Er is nog ruimte voor enkele deelnemers.

http://stijladvocaten.nl/seminars/230-expert-meeting-klimaatbestendige-stad.html

sluis