Wie:  Yvette Watson, oprichter van adviesbureau
PHI Factory

“Verduurzamen doe je met elkaar”

Yvette Watson mag zich de ‘duurzaamste professional’ noemen. Begin deze maand won de oprichter van adviesbureau PHI Factory de ABN AMRO Duurzame 50, zeg maar de jaarlijkse thermometer van de duurzaamheid in de bouw- en vastgoedsector in Nederland. Heeft zij dé oplossing voor het bereiken van een toekomstbestendige leefomgeving?

Eerst even wat cijfers: Nederland moet de komende 10 jaar 55% minder CO₂ uitstoten om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Zo’n 15% van de totale CO₂-uitstoot wordt veroorzaakt door de productie van bouwmaterialen. Daarnaast is 26% van de CO₂-emissie gekoppeld aan energiegebruik door huizen en gebouwen. De bouwsector staat dus voor een enorme uitdaging; om aan de klimaatdoelen te voldoen, moet er écht iets veranderen aan de manier van ontwerpen, bouwen, onderhouden, samenwerken en financieren.

Yvette Watson is er heilig van overtuigd dat bijna alle ondernemers graag willen verduurzamen. “Het is vaak geen kwestie van onwil, maar ze weten simpelweg niet hoe. Een circulaire economie kun je niet in je eentje realiseren. Je bent onderdeel van een keten. Bij het realiseren van duurzame en circulaire ambities van bedrijven komt creativiteit en de wil tot samenwerking kijken. Verduurzamen doe je met elkaar.”

In haar dagelijks leven ondersteunt Watson organisaties bij het realiseren van hun energieneutrale en circulaire ambities voor hun bedrijfsvoering en -gebouw en ontwikkelt ze circulaire concepten voor diverse marktpartijen. “Verduurzaming vertalen naar een dagelijkse praktijk is voor ondernemers vaak ingewikkeld. Ik kijk samen met hen naar hoe bestaande systemen op een duurzame manier kunnen worden veranderd. We brengen alle stakeholders, klanten, partners en leveranciers in kaart en analyseren wat anders zou kunnen. Door naar het geheel te kijken, kun je grotere veranderingen teweeg brengen. Dit vergt van iedereen in het proces innovatiekracht, ketensamenwerking en nieuwsgierigheid. Het is ongelofelijk belangrijk om elkaar uit te dagen, te experimenteren, pilots op te zetten en te onderzoeken wat slimme oplossingen zijn om de oorspronkelijke energievraag van gebouwen fors terug te dringen en de materialen hun waarde te laten behouden.”

Als we de gebouwenvoorraad willen aanpakken, is het volgens Yvette Watson belangrijk om integraal naar de potentie van die gebouwen te kijken. “Het is een gemiste kans een gebouw eerst energieneutraal te maken en daarna pas na te denken over de milieu-impact van de materialen of de maatschappelijke impact die we hadden kunnen maken. Thema’s als klimaatadaptatie, natuur-inclusief, materiaalslim, gezondheid en welzijn, inclusiviteit, sociale cohesie en verbinding zijn minstens zo belangrijk voor een toekomstbestendig gebouwde omgeving.”

Wat ze ook wil benadrukken is dat de transitie naar een duurzame maatschappij vaak technisch wordt benaderd, terwijl we ook duurzame ontwikkelingen op sociaal gebied nodig hebben: “Zonder de keuzes die mensen dagelijks maken, een sterke visie en een aanpak waarin iedereen leiderschap kan tonen komen we er niet.” Dus pleit ze voor samenwerking en vertrouwen om te komen tot waar we naartoe moeten willen werken: “Gebouwen als energiemakers, de longen van de stad, de waterbuffers van onze straten, de tuinen in de lucht, verbinders voor mensen, vol inspiratie en schoonheid. Met misschien wel de uiteindelijke opgave: minder gebouwen, meer kwaliteit en meer ruimte.”

Tekst: Maaike Staffhorst
Foto: Paul de Graaf