Wie: Tom Bleker, Acquisitions & Development Director van Prosperity

“Als je geen keuzes maakt ziet heel Amsterdam er straks hetzelfde uit”

Visie en durf, dat is wat je nodig hebt om verschil te maken als projectontwikkelaar. “Stenen stapelen is eenvoudig, maar daarbij de juiste beleving creëren is de uitdaging”, aldus Tom Bleker, Acquisitions & Development Director van Prosperity.

Bleker is al 22 jaar projectontwikkelaar en adviseur op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en huisvesting. Prosperity is een ontwikkelaar die op eigen initiatief werkt: “Wij zijn ontwikkelaar en belegger. Een deel van de woningen verhuren we zelf, een deel verkopen we aan particulieren of pensioenfondsen als het voor ons te groot is. Maar de basis is: als we iets heel moois maken houden we het graag in eigen portefeuille.”
Bij Prosperity wordt de focus gelegd op bouwen in de binnenstad. “Omdat wij het heel aantrekkelijk vinden dat daar al veel voorzieningen zijn”, aldus Bleker. “We voelen ons verantwoordelijk voor de duurzaamheid en uiterlijke verschijning van gebouwen, maar het allerbelangrijkste vinden we het ‘prosper vitae’; het feit dat mensen goed en fijn kunnen leven, zijn en werken in de gebouwde omgeving.”

Keuzes maken
Dat moderne architectuur in een historisch centrum wel eens discussie kan oproepen, vindt hij alleen maar goed: “Als je geen keuzes maakt in het leven krijg je alleen maar nagemaakte Amsterdamse geveltjes en lopen mensen er langs zonder er iets van te vinden. Dan ziet heel Amsterdam er straks hetzelfde uit. Wij durven iets bijzonders neer te zetten en krijgen daar soms heel verschillende reacties op. Dat kan voor één project zowel een nominatie zijn voor een architectuurprijs als een kritisch stuk in de krant.”

Voorzieningen
Meegaan in de visie dat wonen en dus ook bouwen buiten de stad veel aantrekkelijker is, wil Bleker niet. “Wij geloven dat als je woningen in een weiland zet, dat vooral leuk is voor die nieuwbouwwoningen zelf. Die staan daar vervolgens op een verlaten plek waar nog wegen naartoe moeten, elektra, internet, openbaar vervoer, noem maar op. En aan al die voorzieningen hebben we een tekort, of er is al teveel van.” Hij maakt de vergelijking met China: “Daar leggen ze éérst de voorzieningen aan. Ze bouwen er metrolijnen en stations terwijl er nog geen huis staat. In Nederland wachten we eerst af of er vraag naar is.”

Strategie vanuit de overheid
Hoe het beter kan? Bleker pleit voor een sterke toekomstvisie en strategie vanuit de overheid: “We zouden in Nederland meer voor mensen en doelgroepen moeten gaan werken, en beter moeten nadenken over waar een stad of land naar toe moet in brede zin. Zoals ik het zie worden er nu eigenlijk de hele dag pleisters geplakt, brandjes geblust. Dat leidt ook tot onzekerheid bij investeerders.”
“Wij vinden het belangrijk om juist vooruit te kijken als we met een project bezig zijn. Wie gaan hier wonen, wat zijn de behoeften en hoe sluit je daar het best op aan? Als je bijvoorbeeld huizen bouwt voor jonge mensen, is een parkeerplek voor een eigen auto niet noodzakelijk. Laat je die achterwege, dan wordt het huis beter betaalbaar. Je moet je afvragen welk vervoer er past bij welke doelgroep. Waar mensen werken, waar ze hun vrije tijd willen doorbrengen. Dat soort vragen moet je in het groot beantwoorden.”
Over vooruit kijken gesproken: “Het vraagt om visie en durf om keuzes te maken en om flexibiliteit”, vindt Bleker. “De overheid zou ook milder kunnen omgaan met bijvoorbeeld middenstanders die hun bovenwoning willen kunnen splitsen. Dan mag het wel, dan mag het niet. De overheid zou consistenter en betrouwbaarder moeten worden ten aanzien van regelgeving. Een bredere en goede visie dus, op waar we met de ‘BV Nederland’ naartoe willen. Ik denk en voorzie dat je meer kunt verdichten in steden. Een belangrijke reden waarom dat in de binnenstad niet snel gaat is de regelgeving; die houdt veel tegen en zou je aan moeten passen om een bepaald type woningen te kunnen realiseren. Verder roept iedereen ‘verdichten’ maar niemand wil het naast zijn deur en daar moet je met elkaar wat mee. Natuurlijk wil je altijd netjes omgaan met de individuele burger, maar je moet als stad ook kunnen zeggen: dit project is dusdanig belangrijk voor het voldoen aan de woningvoorraad dat we een afweging maken voor het grotere belang, zodat er voortgang blijft in de projecten. Visie en durf dus, niet alleen bij projectontwikkelaars, óók bij gemeente en besturen; dat ontbreekt nu vaak.”

Tekst: Maaike Staffhorst
Foto: Chris Bonis Fotografie en Film