Wie: Maya Meijer-Bergmans, mede-eigenaar van MeyerBergman Erfgoed Groep

“Wat waarde heeft, sloop je niet”

Van een vervuild industrieterrein naar een culturele hotspot in Amsterdam. Van een klooster zonder nonnen naar een duurzame plek voor natuur, culinair en kunst in Maarssen. En van een verlaten koninklijk paleis naar een modern monument in Baarn. MeyerBergman Erfgoed Groep geeft erfgoed een nieuwe toekomst door restauratie, herbestemming en exploitatie. Het gezicht van de organisatie is Maya Meijer-Bergmans, kunsthistorica en mede-eigenaar.

Vorige maand opende ze de tentoonstelling VOORLOPERS in het park van Paleis Soestdijk, dat in december 2017 in handen kwam van MeyerBergman Erfgoed Groep. In deze zomertentoonstelling verbeelden kunstenaars actuele thema’s als biotechnologie, design, duurzaamheid en recycling. Maar ook de veranderende betekenis van erfgoed speelt een rol, vooruitkijkend op de aanpassingen die het terrein te wachten staat.
“Paleis Soestdijk is een uitdaging waar we al jaren mee bezig zijn. Het is best een klus. We willen het moderniseren en verduurzamen, terwijl het monument behouden moet blijven. Er ligt een enorm plan voor de energietransitie. Na vijf jaar heeft de gemeente eindelijk groen licht gegeven. Alleen, en zo gaat dat te vaak in Nederland, gaan er nu alsnog partijen naar de Raad van State. Dat betekent een behoorlijke vertraging. Voordat je de ene steen op de andere kan stapelen, gaan er maanden overheen.”

Ze verbaast zich er hardop over: “Een gemeenteraad is democratisch gekozen. Maar er zijn altijd mensen die zich opwinden over veranderingen. Daar sta je dan met al je plannen.” Met een bredere blik voorziet Maya Meijer-Bergmans dat het verstandig zou zijn als er meer sturing en overzicht van de centrale overheid zou komen. “Dat is de laatste jaren overgegaan naar provincie en gemeentes. Iedereen kan grond aan- of verkopen, dat geeft versnippering en een rommelig geheel. Het zou mooi zijn als er een vanuit een breder perspectief naar werd gekeken; waar plaats je méér groen op één plek in plaats van natuurtje hier, natuurtje daar. Provincies hebben al veel taken, dus het schiet vaak niet op. Gemeenten bouwen eerst waar ze het meeste geld mee verdienen, projecten die veel sneller gaan dan woningbouw, daar krijg je makkelijker toestemming voor. Maar dat is best raar want aan woningen is meer behoefte.”

“Ik verwacht eerlijk gezegd niet van dit kabinet dat er veel zal veranderen. Het zou beter zijn als mensen met visie en kunde op de terreinen die van belang zijn bij het plannen van de inrichting van ons land voor de toekomst de handen ineen zouden slaan. Laat ze met elkaar een plan maken voor de inrichting van ons land met inachtneming van de verschillende belangen. Dan voegen wij ons daarnaar. Waarom wij willen herbestemmen? Omdat je niet alles wilt slopen wat waarde heeft. En dan bedoel ik historische waarde, en gevoelswaarde. Wij maken monumenten weer interessant voor mensen om in te leven, te werken en cultuur te ondergaan. Wij geven een plek een nieuwe dimensie. Toen wij begonnen met de Westergasfabriek in Amsterdam, in 2000, gebeurde er niet zoveel met die oude fabrieken. En nu bruist het er. Ja, dat geeft de burger moed en het is nog eens heel leuk ook!”

Tekst: Maaike Staffhorst
Foto: Romy Treebusch