Cliënt: Paulowna Beheer B.V., dochteronderneming Koninklijke De Heus B.V.
Sinds wanneer cliënt van STIJL Advocaten: 2008
Uitgelicht project: Brokking, Wormerveer

Georganiseerde beestenboel in Wormerveer

Een uil, vleermuizen én een kluizenaar een nieuw onderkomen bieden, rekening houden met ringslangen in de nabijgelegen ecologische hoofdstructuur, grond ruilen met de buurman, water teruggeven aan de natuur, aanvaarbeveiligingen plaatsen…
Het omvormen van een fabrieksterrein aan rivier De Zaan naar een woonwijk was complex. Een team van bevlogen experts bood de uitdagingen het hoofd en zorgde voor een soepele voortgang.

De herinrichting van het industriegebied in Wormerveer werd geïnitieerd door Paulowna Beheer B.V., een dochteronderneming van familiebedrijf De Heus, een wereldspeler op het vlak van diervoeding. Het team dat betrokken was bij de plannen om de grond rond de leegstaande mengvoederfabriek aan De Zaan een andere bestemming te geven bestond uit Gert Jan Schipper, directeur operationele zaken bij De Heus, extern adviseur Bert van den Born, Erik Schot, voormalig directeur van bouwconcern Van Wijnen en thans partner bij projectontwikkelaar Blue Banner en Maarten Schrijver, destijds als bedrijfsjurist werkzaam bij De Heus. STIJL Advocaten zorgde voor de juridische expertise op het gebied van ruimtelijke ordening en privaatrecht. Een fijne samenwerking en een bijzonder traject, waarover veel te vertellen valt. Maarten Schrijver en Bert van den Born zijn dan ook enthousiast ingegaan op de uitnodiging van STIJL-partner Truke den Uyl-Slagter om mee te werken aan een interview. Het drietal ontmoet elkaar op het kantoor van STIJL. Na het uitwisselen van de laatste nieuwtjes ontstaat al snel een mooi en geanimeerd gesprek over mijlpalen en kinken in de kabels bij de ontwikkeling van project Brokking.

Maarten Schrijver

Daarom STIJL: bijstand van een oude bekende
Maarten Schrijver: “STIJL-partner Truke den Uyl-Slagter was, net als makelaar en taxateur Bert van den Born, een relatie waarmee De Heus bij eerdere zaken naar volle tevredenheid was opgetrokken.”
Truke den Uyl-Slagter: “De familie De Heus laat zich op zakelijk gebied graag bijstaan door adviseurs die ze persoonlijk kennen. In mijn studententijd raakte ik bevriend met Co de Heus en zijn vrouw. Dat contact is altijd gebleven.”
Maarten Schrijver vertelt iets meer over de bedrijfsstructuur van De Heus en het voortraject van project Brokking: “In Paulowna Beheer B.V. zit onder meer vastgoed dat De Heus middels overnames heeft verworven. Een van die objecten was mengvoederfabriek Brokking in Wormerveer. Het was na aankoop nog even in gebruik, maar al snel werden de activiteiten naar andere locaties van De Heus verplaatst. De fabriek verloor daardoor zijn functie.”

Truke den Uyl-Slagter: “Als onderneming kom je dan voor de keuze te staan: stoten we het vastgoed af? Of kijken we naar de meerwaarde? Maken we een plan voor de vorming van een mooi gebied, ten behoeve van de maatschappij, en verkopen we dit plan in een later stadium wellicht aan een projectontwikkelaar?”
Maarten Schrijver: “De familie De Heus besloot het perceel te behouden en betrok drie mannen uit verschillende disciplines bij de ontwikkelplannen. In een later stadium werd Bert van den Born gevraagd hierin mee te denken.”
Bert van den Born: “De fabriek stond toen al tien jaar leeg… De besprekingen met de gemeente en de provincie over de bestemming liepen keer op keer op niets uit. De drie heren bleven echter vasthouden aan een plan voor een hotel met leisure. Ik vond het geen geschikte locatie voor een hotel en recreatie, mijn idee was woningbouw. We kwamen er niet uit. Er moest iets gebeuren. Het beëindigen van de niet constructieve samenwerking was de enige manier om verder te komen met het project.”

De rol van STIJL: juridische duizendpoot
Maarten Schrijver: “Truke den Uyl-Slagter van STIJL Advocaten bood ondersteuning bij de beëindiging van deze samenwerking.”
Bert van den Born: “Daarna vormden we een nieuw team van experts met goede ideeën op het gebied van projectontwikkeling op niet gebruikelijke plekken. Omvorming van kantoren en industriële panden naar woningen begon net populair te worden. De enorme kennis van STIJL Advocaten op het gebied van het wijzigen van bestemmingsplannen was van onschatbare waarde. Het was zeer prettig om voor project Brokking met Truke den Uyl-Slagter, Michiel van Driel en Nienke van Renssen op te trekken. Professionals met daadkracht.”
Maarten Schrijver vult aan: “Van de samenwerkingsovereenkomsten met de betrokken partijen en alle onderzoeken met betrekking tot het bestemmingsplan tot het sluiten van de anterieure overeenkomst met de gemeente, het aanvragen van de omgevingsvergunning, het ruilen van grond met een naastgelegen agrariër tot de uiteindelijke verkoop van het ‘kant-en-klare’ plan aan projectontwikkelaar De Nijs… STIJL Advocaten was een one stop shop waar De Heus terecht kon voor zowel de privaatrechtelijke als bestuursrechtelijke dienstverlening. En die de regie hield tijdens het gehele traject. Dat was heel fijn.”
Bert van den Born: “En vergeet ook niet de inbreng van Local, de zakenrelatie van STIJL uit Den Haag. Zij namen in het laatste deel van het traject de procesbegeleiding op zich en hielpen het team bij het bepalen van het juiste moment van verkoop.”

Onderweg met STIJL: rekening houden met de natuur
Bert van den Born pakt zijn telefoon en laat een filmpje uit 2015 zien. “Zo zag het pand er zeven jaar geleden uit. Ik houd hier een praatje voor de mensen van de gemeente, om ze enthousiast voor het project te maken. Ze waren verguld toen bleek dat het hoofdgebouw met torentje een Berlage-achtige vormgeving had. Die monumentale architectuur moest echt behouden blijven.”
Truke den Uyl-Slagter: “Er zat in de toren toch een kluizenaar? We moesten zorgen dat hij ging verhuizen, toen projectontwikkelaar De Nijs het plan kocht en we moesten gaan leveren. Jij maakte aldoor afspraken met deze meneer.”
Bert van den Born: “Ja, ik kon goed met hem opschieten.”
Truke den Uyl-Slagter: “Ook was de toren de natuurlijke habitat van een uil en vleermuizen…”

Bert van den Born

Bert van den Born: “We hebben allemaal kasten met openingen in de omgeving geplaatst om te zorgen dat ze andere huisvesting konden zoeken en vinden. Daarnaast moesten we rekening houden met ringslangen. De helft van het perceel was namelijk onderdeel van de ecologische hoofdstructuur. En dan was er het geval van de waterberging. We dienden op de kubieke meter uit te rekenen hoeveel water we aan de natuur teruggaven.”
Truke den Uyl-Slagter: “De gemeente bedacht telkens wat nieuws.”
Maarten Schrijver: “Aan het einde moesten er aanvaarbeveiligingen in de Zaan gemaakt worden. Omdat men bang was dat er schepen tegen de woningen zouden varen. Overigens niet onterecht, als je kijkt naar wat er laatst in Friesland gebeurde.”

Resultaat met STIJL: een wijk in ontwikkeling
Maarten Schrijver laat op zijn laptop het bouwplan van het project met de drie bouwfases zien. Bert van den Born geeft een toelichting: “Kijk, dit zijn de rijtjeswoningen van Het Arsenaal en de vrijstaande huizen van De Tuinen, allemaal met insteekhaventjes waar bewoners hun bootje kunnen afmeren. Deze twee fases zijn inmiddels gerealiseerd. En dit is fase 3: De Pijl. De ontwikkeling van deze appartementen in de kern van de vroegere mengvoederfabriek van Brokking is nog in volle gang. Wanneer de bouw ten einde is, zal Wormerveer een wijk met ruim tweehonderd woningen rijker zijn.”
Truke den Uyl-Slagter: “Een prachtige plek aan het water.”
Bert van den Born lacht en verzucht: “Het was al met al een heel complexe ontwikkeling.”
Maarten Schrijver: “Vooral op het vlak van het omvormen van natuur naar woningbouw.”
Bert van den Born: “Ongelooflijk dat het uiteindelijk allemaal gelukt is.”
Maarten Schrijver: “In relatief korte tijd. Mooi dat we het met ons team voor elkaar hebben gekregen.”

Tekst: Iris Stam