Taco Hovius schreef samen met prof. dr. Mr. J. Langer, Rijksuniversiteit Groningen en A.P. Bakker MSc, partner StigΔ een artikel over ‘Staatssteun: kans of bedreiging voor binnenhavens?’ dat gepubliceerd is in het magazine Havenlocaties Nederland 2018. De uitbouw van binnenhavens is een belangrijke doelstelling van het vervoersbeleid van de EU. De EU legt de nadruk op de opwaardering van bestaande infrastructuur, de ontwikkeling van multimodale terminals in zee- en binnenhavens en centra voor gebundelde stadsdistributie. Kortom: de uitbouw van binnenhavens is goed voor de groei!

Download de publicatie: Staatssteun: kans of bedreiging voor binnenhavens?