Jenever Museum, Schiedam.
Ontvangst om 12.00 uur bij SteenhuisMeurs, Lange Haven 9 te Schiedam

17 juni 2013
12.00 uur – 17.00 uur

Het Rijksbeleid op het gebied van ruimte, bouwen en erfgoed is veranderd; er wordt gewerkt met Omgevingsvergunningen en een nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening, terwijl ook de monumentenzorg sterk is gemoderniseerd. In ‘Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte’ uit 2011, schetst het kabinet haar visie op het borgen van onroerend cultureel ergoed in de ruimtelijke ordening.

SteenhuisMeurs en Stijl advocaten ontvangen regelmatig vragen van gemeenten over de mate van precisie en diepgang, de planregels, waardenkaarten en juridische borging.

Het seminar heeft deels het karakter van een workshop en staat in het teken van het borgen van cultuurhistorie in bestemmingsplannen, waarbij zowel de cultuurhistorische (verzorgd door SteenhuisMeurs), als de juridische (verzorgd door Stijl Advocaten) aspecten van het proces worden belicht.

Wij vragen een bijdrage in de kosten van EUR 100 excl. btw per persoon, waarbij de lunch is inbegrepen. Schrijf u nu alvast in voor deze cursus en / of ontvang toekomstige informatie door een e-mail aan ons te sturen.