Evenementenzaal Piet Hein Eek
Halvemaanstraat 30 te Eindhoven

12 april 2012
11.30 uur – 16.30 uur met aansluitende borrel. Inloop vanaf 11.00 uur.

Op 12 april 2012 organiseert Stijl advocaten een rondetafelbijeenkomst met als thema “Binnenstedelijke herontwikkeling, aandacht voor aanbesteding”.

Graag nodigen wij je uit om aan deze bijeenkomst deel te nemen. Wij praten je dan bij over actuele aanbestedingsrechtelijke ontwikkelingen (o.a. Wira en Müller) in relatie tot binnenstedelijke projecten. Daarnaast zal interactief worden ingegaan op een concrete gebiedsontwikkelingscasus waarbij aanbestedingsrechtelijke issues en tips worden behandeld. We hebben een bijzondere locatie voor deze bijeenkomst uitgekozen, de evenementenzaal van Piet Hein Eek in de voormalige Philipsfabriek. Dit complex maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling van Strijp R te Eindhoven, die geleidelijk gestalte krijgt. Over dit project geeft prof. dr. ir. Paul Meurs een presentatie. Hij is met zijn bureau SteenhuisMeurs betrokken als adviseur cultuurhistorie en supervisor. Tussendoor wordt er gezorgd voor een lunch en koffie en thee. Na afloop is er een borrel.

De genodigden voor deze bijeenkomst zijn juristen en projectleiders, werkzaam bij gemeenten en andere overheden die met de onderhavige problematiek te maken hebben. Tijdens deze bijeenkomst zal er dan ook ruimschoots gelegenheid zijn om vragen te stellen en ervaringen met elkaar te delen.

Programma:

11.00 – 11.30 uur: Ontvangst
11.30 – 12.30 uur: Strijp R; van fabrieksterrein tot nieuwe leefomgeving
12.30 – 13.30 uur: Lunch
13.30 – 14.30 uur: Aanbestedingsrecht en gebiedsontwikkeling
14.30 – 15.00 uur: Koffie
15.00 – 16.00 uur: Casus gebiedsontwikkeling
16.00 – 16.30 uur: Discussie / vragen
16.30 – 17.30 uur: Borrel

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.