Hotel Houten, Hoofdveste 25, 3992 DH Houten (www.hotelhouten.nl)
26 september 2014

Ontvangst met koffie en thee: 13.30 uur. Programma: 14.00 uur – 17.00 uur. Aansluitend een netwerkborrel.

Een interactieve discussie op basis van harde onderzoeksresultaten

Op vrijdag 26 september a.s. organiseert Supermarkt en Ruimte in samenwerking met Rho Adviseurs (www.rho.nl) een expertmeeting over de ruimtelijke effecten van Pick Up Points (PUP’s) bij supermarkten. Rho Adviseurs presenteert de resultaten van recent verricht eigen onderzoek naar dit thema met aandacht voor o.a. bezoekersaantallen, bezoekmomenten, omzetten en effecten op de lokale winkelstructuur.

Stijl advocaten is sponsor van Supermarkt & Ruimte en sponsort ook dit evenement. Klik hier voor meer informatie over het congres en de aanmeldingsprocedure.