Op 28 maart 2017 presenteerde de Taskforce Bouwagenda de Bouwagenda: bouwen aan de kwaliteit van leven. Dit op verzoek van de ‘bouwministers’ Kamp en Schultz van Haegen.(1) Het doel van de agenda is om een antwoord van de bouwsector te vinden op de grote uitdagingen van deze tijd: klimaatverandering en uitputting van de grondstoffen. Bijna 40% van ons energieverbruik gaat op aan de verwarming van gebouwen en woningen.(2) Uit onder meer publicaties van het Economisch Instituut voor de Bouw blijkt dat, indien alle woningen in Nederland worden aangepast naar een C-label, nagenoeg de gehele doelstelling van het Energieakkoord wordt behaald: een besparing van 100 petajoule. De benodigde investering: 28 miljard euro.(3) Een serieuze kwestie, die de deelnemers aan de Bouwagenda serieus hebben opgepakt. In deze bijdrage bespreekt mr. T.E. Hovius onder meer een paar van de voorstellen tot aanpassing van regelgeving en wetgeving uit de Bouwagenda.

Lees meer