Publicaties2016-11-30T21:52:37+02:00

Publicaties

Belanghebbendheid Vereniging van Deelgenoten Texel (nummers)? Beroep wordt toegerekend aan eigenaren en bewoners van de naastgelegen percelen Texel (nummers).

AB Rechtspraak Bestuursrecht, AB 2020/172, afl. 18 – 2020, mr. T. Groot

Download de publicatie: AB 2020/172.

Omgevingsvergunning voor afwijken van bestemmingsplan, verbouwen en uitbreiden van het gebouw VIII Plaza West te Haarlem, inclusief uitbreiding van AH-supermarkt. Vomar en vastgoedeigenaar zijn weliswaar belanghebbende, maar ervaren geen ruimtelijke gevolgen. Dit heeft consequenties voor toepassing van het relativiteitsvereiste.

Tijdschrift voor Bouwrecht, TBR 2020/51, april 2020, mr. T. Groot

Download de publicatie: TBR 2020/51.

Inzake het afstandscriterium bij het verlenen van een geneesmiddelenvergunning aan een huisarts heeft de minister geen beleidsvrijheid. Concurrentiebelang rechtstreeks betrokken bij verlenen van de vergunning.

AB Rechtspraak Bestuursrecht, AB 2020/148, afl. 15 – 2020, mr. J. Wieland

Download de publicatie: AB 2020/148.

Heeft de gemeente onrechtmatig gehandeld door enkele eigenaren onjuist te informeren of hen onder druk te zetten om een overeenkomst met een projectontwikkelaar te ondertekenen, nu enkele freeriders van de bestemmingsplanwijziging uiteindelijk ook profiteren?

Rechtspraak Vastgoedrecht, RVR 2020/20, maart 2020, mr. W. den Harder

Download de publicatie: Overheidsaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad. Freeriders.

Bestemmingsplan over begraafplaats met maximaal 400 graven. Werkgroep inspraak Zetten Noord vreest voor hinder, maar is geen belanghebbende.

AB Rechtspraak Bestuursrecht, AB 2020/137, afl. 14 – 2020, mr. T. Groot

Download de publicatie: AB 2020/137