Publicaties2016-11-30T21:52:37+02:00

Publicaties

De concurrent als belanghebbende: de ontwikkeling van een correctie

Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, NTB 2019/25, mr. J. Wieland

Download de publicatie: NTB 2019/25.

Tuchtrecht. Wanneer is sprake van een redelijk belang bij een tuchtklacht?

Rechtspraak Notariaat, RN 2019/61, juni 2019, mr. V.J.N. van Oijen

Download de publicatie: Tuchtrecht. Belang. Ontvankelijkheid.

Boetebeding. Welk boetebedrag is huurder verschuldigd als gevolg van schending verbod tot onderhuur? Is huurder daarnaast ook verplicht tot het doen van winstafdracht op grond van artikel 6:104 BW?

Rechtspraak Vastgoedrecht, RVR 2019/22, Afl. 3 2019, mr. L. Kruitwagen

Download de publicatie: Huur bedrijfsruimte. Boetebeding. Onderhuur. Matiging.

Tuchtrecht. Dient de notaris bij een inschrijving in het Handelsregister de adresgegevens te controleren?

Rechtspraak Notariaat, RN 2019/52, mei 2019, mr. V.J.N. van Oijen

Download de publicatie: Tuchtrecht. Adresgegevens KvK. Waarschuwing.

Is een beding in de huurovereenkomst dat de bewijslast met betrekking tot het hoofdverblijf op de huurder legt oneerlijk in de zin van Richtlijn 93/13/EEG van 5 april 1993 inzake oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten en derhalve nietig?

Rechtspraak Vastgoedrecht, RVR 2019/44, Afl. 4 2019, mr. L. Kruitwagen

Download de publicatie: Huur woonruimte. Bewijslast hoofdverblijf huurder. Oneerlijk beding.