Publicaties2016-11-30T21:52:37+02:00

Publicaties

Bevat de koopovereenkomst een realisatieplicht? Heeft de gemeente gedwaald terzake de koopprijs en is sprake van ongeoorloofde staatssteun? En welk boetebedrag is verschuldigd?

Rechtspraak Vastgoedrecht, RVR 2019/19, februari 2019, mr. L. Kruitwagen

Download de publicatie: Staatssteun. Dwaling. Boetebeding.

Marktanalysebesluit 24-uurs zakelijke post. PostNL valt niet onder beschermingsbereik van de Dienstenrichtlijn, zodat op grond van het relativiteitsvereiste de beroepsgrond over de onverbindendheid van hoofdstuk 3a van de Postwet wegens strijd met de Dienstenrichtlijn buiten beschouwing blijft.

AB Rechtspraak Bestuursrecht, AB 2019/45, afl. 5 – 2019, mr. J. Wieland

Download de publicatie: AB 2019/45

Beroepsaansprakelijkheid. Hoe ver reikt de zorgplicht bij een verdeling na ontbinding van een geregistreerd partnerschap?

Rechtspraak Notariaat, RN 2019/9, januari 2019, mr. V.J.N. van Oijen

Download de publicatie: Beroepsaansprakelijkheid. Verdeling. Kwijting.

In hoeverre voldoet de in het bestemmingsplan opgenomen brancheringsregel die de vestiging van detailhandel buiten het centrumgebied van Twello niet toestaat aan de voorwaarden, genoemd in art. 15 lid 3 van de Dienstenrichtlijn?

Rechtspraak Vastgoedrecht, RVR 2018/106, december 2018, mr. J. Wieland en mr. T. Groot

Download de publicatie: Omgevingsvergunning. Kruimelvrijstelling. (Perifere) detailhandel. Dienstenrichtlijn.

Kwaliteitsrekening. Mag een notaris zijn kwaliteitsrekening gebruiken voor geldstromen tussen partijen?

Rechtspraak Notariaat, RN 2018/113, december 2018, mr. V.J.N. van Oijen

Download de publicatie: Kwaliteitsrekening. Derdengelden. Schorsing.

Wanneer dient een notaris door te vragen of dienst te weigeren bij vermoeden van een stromanconstructie bij een aandelenoverdracht? Is de notaris aansprakelijk jegens de onderneming en haar schuldeisers?

Rechtspraak Notariaat, RN 2017/17, februari 2017, mr. V.J.N. van Oijen

Download de publicatie: Beroepsaansprakelijkheid. Ministerieweigering. Stroman.