Publicaties2016-11-30T21:52:37+02:00

Publicaties

Boetebeding. Welk boetebedrag is huurder verschuldigd als gevolg van schending verbod tot onderhuur? Is huurder daarnaast ook verplicht tot het doen van winstafdracht op grond van artikel 6:104 BW?

Rechtspraak Vastgoedrecht, RVR 2019/22, Afl. 3 2019, mr. L. Kruitwagen

Download de publicatie: Huur bedrijfsruimte. Boetebeding. Onderhuur. Matiging.

Tuchtrecht. Dient de notaris bij een inschrijving in het Handelsregister de adresgegevens te controleren?

Rechtspraak Notariaat, RN 2019/52, mei 2019, mr. V.J.N. van Oijen

Download de publicatie: Tuchtrecht. Adresgegevens KvK. Waarschuwing.

Is een beding in de huurovereenkomst dat de bewijslast met betrekking tot het hoofdverblijf op de huurder legt oneerlijk in de zin van Richtlijn 93/13/EEG van 5 april 1993 inzake oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten en derhalve nietig?

Rechtspraak Vastgoedrecht, RVR 2019/44, Afl. 4 2019, mr. L. Kruitwagen

Download de publicatie: Huur woonruimte. Bewijslast hoofdverblijf huurder. Oneerlijk beding.

Beroepsaansprakelijkheid. Hoe ver reikt de zorgplicht van een notaris bij een risicovolle geldlening tussen een bejaarde vader en zijn zoon?

Rechtspraak Notariaat, RN 2019/34, april 2019, mr. V.J.N. van Oijen

Download de publicatie: Beroepsaansprakelijkheid. Zorgplicht.

Concurrentiebelang rechtstreeks betrokken bij besluit wijziging tenaamstelling gezien mogelijk gevolg besluitvorming.

AB Rechtspraak Bestuursrecht, AB 2019/171, afl. 16 – 2019, mr. J. Wieland

Download de publicatie: AB 2019/171

Belang van natuurbeheerder die subsidie ontvangt is rechtstreeks betrokken bij juiste weergave van gegevens in plan en bij wijzigingen die ten onrechte niet in bijbehorende natuurtypekaart zijn aangebracht

AB Rechtspraak Bestuursrecht, AB 2019/135, afl. 13 – 2019, mr. J. Wieland

Download de publicatie: AB 2019/135