Tijdschrift voor Bouwrecht, TBR 2020/9, januari 2020, mr. T. Groot

Het kernbegrip ‘belanghebbende’ van de Awb wordt de laatste jaren opgerekt of in elk geval creatief geïnterpreteerd om de toegang tot de bestuursrechter zo ruim mogelijk te laten zijn. Ondanks deze ‘trend’ in het bestuursrecht zijn er nog wel degelijk gevallen waarin appellanten de toegang tot de bestuursrechter wordt ontzegd. Dit blijkt onder meer uit de uitspraak van de Afdeling van 13 november 2019 over een omgevingsvergunning voor een gebouw met hotel, 316 appartementen en een parkeergarage te Utrecht (de Galaxy Tower). Appellanten probeerde hier met een beroep op algemene of collectieve belangen behartiging ex artikel 1:2 derde lid Awb op te komen tegen de ontwikkeling. Dit artikel bepaalt dat rechtspersonen kunnen opkomen voor algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen. De criteria die hierachter schuilgaan, hebben door de jaren vorm gekregen in de rechtspraak van de Afdeling. In het Tijdschrift voor Bouwrecht zet Thom Groot die criteria uiteen. In de zaak van de Galaxy Tower voldeden de appellanten niet aan die criteria.

Download de publicatie: TBR 2020/9