Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht, 2016/83, oktober 2016, mr. T. Groot

Download de publicatie: Ne bis-jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak.