Contact

mr. M.H.J. van Driel (Michiel)
Advocaat | Partner

T: +31 20 346 99 80
M: +31 6 48 10 26 04

     

Michiel van Driel

Advocaat | Partner

Michiel adviseert en procedeert voor projectontwikkelaars, gemeenten, beleggers, woningbouwcorporaties en (retail)bedrijven.

Aandachtsgebieden

Michiel van Driel is gespecialiseerd in het ruimtelijk ordeningsrecht (o.a. bestemmingsplan, omgevingsvergunning, Bouwbesluit), milieurecht (o.a. Activiteitenbesluit, milieueffectrapportage, luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid e.d.), overig vastgoed gerelateerd bestuursrecht (o.a. handhaving, huisvestingsrecht, monumentenrecht, natuurbeschermingsrecht), Europees recht (o.a. vrijheid van vestiging, Dienstenrichtlijn) en overheidsbesluitenaansprakelijkheid (waaronder nadeelcompensatie).

Michiel adviseert en procedeert veelvuldig in het kader van multifunctionele (binnen)stedelijke (her)ontwikkelingen, transformaties en gebiedsontwikkelingen, waaronder winkelcentra en perifere detailhandelslocaties, kantoren, bedrijfsterreinen, leisure-projecten, hotels, woningbouw, industrieel erfgoed en infrastructuur. Hij treedt daarbij op voor projectontwikkelaars, gemeenten, beleggers, woningbouwcorporaties en (retail)bedrijven. Ook adviseert Michiel in het kader van transacties (bestuursrechtelijke due diligence) en het beheer van vastgoed.

Michiel heeft zowel Nederlands recht als Europees recht (LL.M.) gestudeerd. Hij is zijn loopbaan begonnen als stafjurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (kamer ruimtelijke ordening) en is sinds 1998 als advocaat werkzaam. Michiel is als advocaat verbonden geweest aan de vastgoedsecties van Stibbe en van Lexence (vanaf 2004 als partner). Op 1 februari 2008 heeft Michiel zich aangesloten bij STIJL Advocaten.

Bijzonderheden

Michiel is in de Chambers EMEA (2014-2018) aanbevolen als Leading Individual op het gebied van ‘public law: planning and environment’. Eerder had hij al een eervolle vermelding als specialist ‘environment and planning’ en ‘sharp litigator’ gekregen in de Legal 500. Chambers EMEA 2018 vermeldt: “Michiel van Driel is always good, well informed and nice to have a conversation with.” His practice speciality is planning law, with a notable focus on zoning work, building permits and assessments of environmental impact. He regularly acts for domestic and international real estate developers.”

Michiel is als auteur verbonden aan het juridisch tijdschrift Rechtspraak Vastgoedrecht (Kluwer). Michiel is sinds september 2013 als referent, en daarvoor, vanaf 2007 als redactielid, verbonden aan Real Estate Research Quarterly, een kwartaaluitgave van Property NL en de Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers Nederland (VOGON), met medewerking van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE).

Michiel is van 2004 tot 2009 lid geweest van de bezwaar- en beroepscommissie van het stadsdeel Amsterdam- Zuid. Daarnaast heeft hij gedoceerd aan de opleiding voor NVM-makelaars en de leergang Projectontwikkeling van Euroforum.

Met zijn onderzoeksartikel over ‘Het Besluit Luchtkwaliteit’ won Michiel de VOGON Property NL Research Award 2005, een prijs die wordt toegekend door een onafhankelijke vakjury.

Michiel is lid van de Vereniging voor Bouwrecht Advocaten (VBR-A), de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR), de Vereniging voor Milieurecht (VMR) en de Vereniging voor Onroerend Goed Onderzoek Nederland (VOGON).

Talen

Nederlands, Engels.