//Marktanalysebesluit 24-uurs zakelijke post. PostNL valt niet onder beschermingsbereik van de Dienstenrichtlijn, zodat op grond van het relativiteitsvereiste de beroepsgrond over de onverbindendheid van hoofdstuk 3a van de Postwet wegens strijd met de Dienstenrichtlijn buiten beschouwing blijft.