Rechtspraak Notariaat, RN 2023/81, oktober 2023, mr. V.J.N. van Oijen

Download de publicatie: Klacht BFT. Vervaltermijn. Wanneer is het BFT niet ontvankelijk wegens het verstrijken van de vervaltermijn van artikel 99 lid 21 Wna?