Rechtspraak Vastgoedrecht, RVR 2017/39, maart 2017, mr. W. den Harder

Download de publicatie: Eigendomsverkrijging door verjaring. Onrechtmatige daad. Schadevergoeding in natura.