In een uitspraak van 24 september jl. (ECLI:NL:GARL:2013:7058) heeft het gerechtshof Arnhem/Leeuwarden de huurbeëindigingsgrond ‘dringend eigen gebruik’ bij winkelbedrijfsruimte weer wat verder opgerekt.

We wisten al dat aannemelijk gemaakte bedrijfseconomische redenen voldoende waren om van dringend eigen gebruik te spreken, we wisten al dat persoonlijk eigen gebruik ruim wordt uitgelegd, we wisten al dat het gebruik niet langer gebruik als winkelbedrijfsruimte behoefde te zijn (maar bv. ook gebruik als woning of andere bedrijfsfruimte), we wisten al dat je alleen aan het eind van de eerste periode (doorgaans vijf jaar) als nieuwe eigenaar een wachttijd in acht hebt te nemen van drie jaar na kennisgeving eigendomsoverdracht en we wisten ook al dat renovatie die niet zonder beëindiging van de huurovereenkomst kan plaatsvinden altijd als dringend eigen gebruik kwalificeert.

Nu weten we ook dat als je als vastgoedbedrijf een pand koopt en dat gaat verbouwen ten behoeve van de franchisenemer van de belendende  Albert Heijn, het (financiële) belang dat je daarbij als vastgoedontwikkelaar hebt kwalificeert als dringend eigen gebruik in de zin der wet.

Daarmee zijn we wel erg ver verwijderd geraakt van de oorspronkelijke doelstellingen van de wetgever.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de huurrechtspecialist van Stijl advocaten, prof. mr. C.A. (Carel) Adriaansens via 020 346 9980 of adriaansens@stijladvocaten.nl

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Stijl B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene kennisname en kan niet worden beschouwd als advies.