Tijdschrift voor Bouwrecht, TBR 2020/19, februari 2020, mr. T. Groot

Een toezegging van een ander dan de gemeenteraad zelf, kan de gemeenteraad niet binden, aldus de Afdeling in een recente uitspraak. Voor diegenen onder u die zich niet aan de indruk kunnen onttrekken dat daarmee nog steeds de boodschap is dat de gemeenteraad niet kan worden vertrouwd: u staat niet helemaal alleen. In het Tijdschrift voor Bouwrecht zet Thom Groot uiteen wat de stand van zaken is voor het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht, meer specifiek voor bedrijven en particulieren met een wens een stuk grond te (her)ontwikkelen. Bij wie moet worden aangeklopt, waar moet op worden gelet en wat zijn de kansen op succes? In het artikel worden de (on)mogelijkheden uiteengezet om daarmee een soort onderbouwde werkinstructie te bieden voor bedrijven en particulieren. Is het voor bedrijf of particulier nog wel duidelijk op welke organen of personen van de gemeente of provincie kan worden vertrouwd?

Download de publicatie: TBR 2020/19