Momenteel is bij de Tweede Kamer het wetsontwerp tot herziening van de Leegstandwet in behandeling (33 436). De bedoeling is dat de voorgestelde wijzigingen snel worden doorgevoerd, teneinde de tijdelijke verhuur van vastgoed te vergemakkelijken. Belangrijkste onderdeel van de voorgestelde wetswijziging is het verruimen van de mogelijkheid om een onverkochte woning tijdelijk te kunnen verhuren.

De belangrijkste wijzigingen zijn;

  • Een woning mag straks meerdere malen tijdelijk worden verhuurd, mits er telkens 5 jaar bewoning door een eigenaar of een ‘gewone’ huurder tussen zit;
  • Niet langer wordt de huurprijs van de tijdelijk te verhuren te koop staande woning door B&W vastgesteld (op basis van het puntenstelsel);
  • de huurprijsvaststelling is volledig een zaak tussen huurder en verhuurder; een gang naar de huurcommissie is uitgesloten. Wel blijft gelden dat de huurprijs maar 1 x per jaar mag worden aangepast, blijft de servicekosten-regeling van art. 7:259 BW van kracht (jaarlijks uitgesplitst overzicht) en blijft het bedingen van ‘een niet redelijk voordeel’(sleutelgeld; art. 7:264 BW) verboden; Aan de vergunningverlening mogen door het College van B&W geen verdere voorwaarden meer worden verbonden.

Maar het blijft natuurlijk veel eenvoudiger om de nieuw aangeschafte woning te verhuren op grond van art. 7:274 lid 2 onder a) BW. De aangekochte woning kan worden verhuurd, zonder dat de huurder zich op huurbescherming kan beroepen; dus als de oude woning eindelijk is verkocht kan de nieuwe snel worden betrokken. Daar is geen vergunning met bijbehorende procedure en kosten voor nodig. Het is alleen psychologisch moeilijk om je nieuw verworven trotse bezit in huur aan een ander uit te geven en zelf in de oude onverkochte woning te blijven zitten.

Het allerbeste is natuurlijk een simpele wijziging van het BW, zo dat in een situatie als de hierbedoelde de koper van een nieuw/andere woning zelf kan uitmaken of hij zijn oude of zijn nieuwe woning in de verhuur doet, totdat de oude woning is verkocht. Met een vrij te bepalen huur en zonder het risico dat de huurder zich op huurbescherming zal beroepen.

Voor vragen of meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met prof. mr. Carel Adriaansens: adriaansens@stijladvocaten.nl of 020 346 9980.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stijl advocaten. Stijl advocaten is een hoogwaardige juridische dienstverlener ten behoeve van de professionele vastgoedmarkt en de overheid.

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld aanvaardt Stijl B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene kennisname en kan niet worden beschouwd als advies.