In een opmerkelijk arrest van 11 maart jl. (ECLI:NL:GHARL:2014:2004) heeft het gerechtshof Arnhem/Leeuwarden bepaald dat het feit dat een huiseigenaar – om hem of haar moverende redenen – zich niet bij zijn vertrek bij het GBA heeft laten uitschrijven, voor degene aan wie hij het huis heeft verhuurd een gebrek kan opleveren in de zin van artikel 7:204 BW. Grote kans daarom dat de huurschuld die de huurder achterliet geheel of gedeeltelijk zal worden kwijtgescholden, nu huurder, als gevolg van dit ‘gebrek’ aanvullende toeslagen is misgelopen en huurtoeslag is kwijtgeraakt.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met prof. mr. C.A. Adriaansens of via 020 346 9980