Hotel Houten, Houten
17 mei 2013

inloop: 13.30 uur, start: 14.00 uur. Aansluitend rond 17.00 uur een netwerkborrel.

Ruimtelijke ordening speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van nieuwe supermarktmeters. Platform supermarkt & ruimte organiseert, onder forse belangstelling, expertmeetings over dit onderwerp.

Wij vestigen uw aandacht op de expertmeeting van vrijdag 17 mei 2013 waar Sascha Stavenuiter, advocaat bij Stijl advocaten o.a. gespecialiseerd in ruimtelijk ordeningsrecht, een presentatie zal houden over ruimtelijke ordening en supermarktvastgoed.