Stijl advocaten en het Instituut voor Bouwrecht, in samenwerking metde Flood Resilience Group, UNESCO-IHE, nodigen u uit om mee te denken over de uitwerking van het Deltaplan, onderdeel nieuwbouw en herstructurering.

29 oktober 2015 van 13:00 tot 17:00 uur, Gemeentemuseum Den Haag

delta2015

Klimaatbesteding bouwen is meer dan ooit nodig. Dat blijkt onder meer uit de wateroverlast door hevige regenval in de Bommelerwaard deze week en de hittegolven in 2015.  Een Deltaplan, met beslissingen en strategieën die ons land de komende decennia moeten beschermen tegen hoogwater en moeten zorgen voor voldoende zoetwater. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten zijn doende om ons land robuuster in te richten en de extremen van het klimaat veerkrachtig op te vangen.

Het deelprogramma nieuwbouw herstructurering van het deltaprogramma 2015 geeft handvatten voor het klimaatbestendig maken van een stad. Klik hier om het Deltaprogramma 2015 te bekijken.

Klik hier om het Deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering te bekijken.

Het Instituut voor Bouwrecht en Stijl advocaten in samenwerking met de Flood Resilience Group UNESCO-IHE nodigen u graag uit om deel te nemen aan de jaarlijkse expertmeeting klimaatbestendige stad. U discussieert tezamen met andere experts over maatregelen om de stad klimaatbestendig te maken. De nadruk zal liggen op risicocommunicatie: hoe communiceren gebruikers en eigenaren/ontwikkelaars over klimaatbestendig bouwen. Dat betekent dat ook de ontwikkelingen uit de afgelopen tijd aan de orde komen in de expertmeeting. Het verslag van de expertmeeting wordt aangeboden aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ter verdere uitwerking van het deelprogramma nieuwbouw en herstructurering.

Inleiders en de spreker zijn onder meer W. Veerbeek MSc – UNESCO-IHE, mr. T.E. Hovius – Stijl advocaten en mr. A.Z.R. Koning – IBR. U ontvangt binnenkort nadere informatie over de stellingen en de inleiders.

Voor meer informatie en voor de bevestiging van uw deelname kunt u e-mailen met Esther Horgan: horgan@stijladvocaten.nl

Wij hopen u op 29 oktober in Den Haag te mogen begroeten